Báo cáo tại Đại hội cho biết: Nhiệm kỳ 2015- 2020, Công ty Điện lực Gia Định đã phát huy truyền thống, sáng tạo, đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Điện lực Gia Định


Nhiệm kỳ 2015- 2020 là giai đoạn đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm, góp phần hoàn thành chiến lược phát triển tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2011- 2020, hoàn thành thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ II. Trong nhiệm kỳ 10 chương trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty được Công ty Điện lực Gia Đình thực hiện đầy đủ, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy Công ty triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong 09 chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ, đơn vị thực hiện đạt và vượt kế hoạch 8,5/9 chỉ tiêu, đạt 94,44%, một chỉ tiêu nâng cao chất lượng cấp ủy không đạt nội dung có không dưới 20% cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp, do còn 01 chi bộ không có cán bộ nữ tham gia cấp ủy. Đảng ủy duy trì tốt việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII, gắn với  thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW thông qua hình thức tổ chức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên viết cam kết và giám sát việc thực hiện cam kết; thường xuyên đánh giá kết quả khắc phục hạn chế sau kiểm điểm trong sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Cùng với đó, công tác lãnh đạo hoạt động đoàn thể được Đảng ủy quan tâm, chú trọng; triển khai thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người lao động; Đoàn thanh niên thực hiện nhiều công trình thanh niên để lại dấu ấn trong nhân dân, được cấp ủy ghi nhận, đánh giá cao… Từ các phong trào cấp ủy đã phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng giới thiệu và kết nạp 15 quần chúng ưu tú vào Đảng.


Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội 


Nhiệm kỳ qua, thực hiện nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh, Công ty Điện lực Gia Định đã đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn quận Bình Thạnh và Phú Nhuận và nâng cao năng lực quản lý vận hành hệ thống điện, không để xảy ra sự cố về điện. Công ty luôn phấn đấu đạt tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, hoàn thành 100% chỉ tiêu Nghị quyết, nhiệm kỳ 2015- 2020, trong đó có 89 chỉ tiêu về đích sớm 01 năm.

Sản lượng điện thương phẩm các năm từ 2015 -2019 tăng bình quân 7,3%/năm. Trong năm 2019, điện thương phẩm đạt 1.595,7 triệu kWh tăng 33,1% so với năm 2015 là 1.198,6% triệu kWh và đạt vượt 3,3%. Trong các năm qua, đơn vị luôn đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện, góp phần thiết thực cho sự phục hồi và phát triển kinh tế. Sản lượng điện tiết kiệm giai đoạn từ 2015- 2019 đạt 126 triệu kWh, tăng trung bình 3% so với kế hoạch giao hằng năm, chiếm 1,65% sản lượng điện thương phẩm mỗi năm, đáp ứng mục tiêu quốc gia về an ninh năng lượng điện và hoàn thành tốt chỉ tiêu do Tổng Công ty giao…

Bên cạnh đó, Công ty đã triển khai thực hiện tốt chương trình hành động về “nâng cao năng lực vận hành hệ thống điện, đạt tiêu chí cơ bản về tự động hóa”; Công ty luôn quan tâm chỉ đạo kiện toàn lưới điện, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật – quản lý vận hành, triển khai các giải pháp giảm sự cố. Do đó độ tin cậy cung cấp điện ngày được nâng lên, cụ thể chỉ số SAIFI (số lần mất điện của một khách hàng trong một năm) giảm từ 5,55 lần/khách hàng/năm vào năm 2015 xuống còn 0,91 lần/khách hàng/năm vào năm 2019, trung bình mỗi năm giảm 1,16 lần. Chỉ số SAIDA (thời gian mất điện của một khách hàng trong một năm) giảm từ 514 phút/khách hàng/năm vào năm 2015 xuống còn 35,52 phút/khách hàng/năm vào năm 2019.


Phó Bí thư Thường trực  Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh Cao Nguyệt Anh phát biểu tại Đại hội


Việc triển khai cải cách thủ tục hành chính; chăm sóc khách hàng ngày càng được cải thiện; Công ty đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào khai thác sử dụng triệt để trong công tác chăm sóc khách hàng. Qua đó kết quả khảo sát mức độ hài lòng của khách năm 2019 do Tư vấn độc lập thực hiện đạt 8,57 điểm, tăng 0,34 điểm so với năm 2018…

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Gia Định tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đảm bảo cung ứng đầy đủ, ổn định chất lượng, hiệu quả dịch vụ, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội bền vững của 2 quận Bình Thạnh và Phú Nhuận.

Đại hội đã đặt ra 44 chỉ tiêu, trong đó có 15 chỉ tiêu về xây dựng Đảng; 29 chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh. Cụ thể: Phấn đấu 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém; từ 85% đảng viên trở nên được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm; sản lượng điện thương phẩm đạt 2.247 triệu kWh; tổn thất điện năng nhỏ hơn hoặc bằng 3,42%; 100% phần mềm dùng chung của EVN được triển khai áp dụng, nâng cấp đúng tiến độ quy định của EVN, EVNHCMC…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Cao Nguyệt Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh chúc mừng những kết quả Đảng bộ Công ty Điện lực Gia Định đạt được trong thời gian qua.

Nhất trí với những kết quả, cũng như những điểm hạn chế đã nêu tại Đại hội, đồng chí Cao Nguyệt Anh mong muốn, nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ Công ty tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên, phát huy dân chủ, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; lãnh đạo xây dựng và phân công cụ thể tổ chức, cá nhân phụ trách triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TP; đẩy mạnh các giải pháp thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với bộ tiêu chí của ngành Điện; xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới .

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục công nhân, viên chức, người lao động các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường nắm bắt, giải quyết tâm tư, nguyện vọng của người lao động.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội 


Bên cạnh công tác xây dựng Đảng, cần Đảng bộ Công ty tiếp tục quan tâm đến các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trong đó đảm bảo cung ứng điện đầy đủ, liên tục, an toàn đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng của thành phố và phục vụ đời sống người dân. Tiếp tục hiện đại hóa lưới điện, nâng cao năng lực quản lý vận hành; đầu tư hiệu quả, đồng bộ kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiệu đại hóa đất nước. Phát triển, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tinh gọn bộ máy, tăng năng suất lao động…

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh Cao Nguyệt Anh bày tỏ tin tưởng Công ty Điện lực Gia Định sẽ phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể có nhiều đóng góp, chung sức cùng hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Các đại biểu đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ ủy Công ty Điện Gia Định. Đồng chí Trần Xuân Lâm Tổng Giám đốc Công ty tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Gia Định, nhiệm kỳ 2020- 2025.

  

Hoàng Mẫn