leftcenterrightdel
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí MinhNguyễn Văn Nên tiếp ông John Kerry. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên khẳng định, chống biến đổi khí hậu và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam quan tâm, coi trọng và đã tham gia ký kết, ban hành nhiều văn bản liên quan đến nội dung này trong nhiều năm qua.

Đối với TP Hồ Chí Minh, mặc dù nhận thức rất sâu sắc các vấn đề này vì thành phố là nơi sử dụng năng lượng cao nhất cả nước. Tuy nhiên, việc chuyển đổi năng lượng còn gặp một số khó khăn, trong đó có khó khăn về chính sách và những hạ tầng hiện có chưa đáp ứng được nhu cầu chuyển đổi.

Thành phố hiện đã triển khai nhiều giải pháp để tìm kiếm những nguồn lực phát triển năng lượng tái tạo, đồng thời, nghiên cứu để kiến nghị với cấp có thẩm quyền nhằm sớm tháo gỡ những vấn đề về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để việc phát triển năng lượng sạch.

Trao đổi với Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, ông John Kerry đã nhấn mạnh về tính cấp bách của việc thúc đẩy các nỗ lực quốc gia và toàn cầu nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu và tăng cường nỗ lực thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu.

Ông cũng cho rằng, hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam cần tăng cường hợp tác để nhanh chóng để thực hiện các chính sách nhằm chống biến đổi khí hậu.

Đối với lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo, ông John Kerry cho biết, thế giới đang “chạy đua” trong chuyển đổi sang nền kinh tế năng lượng sạch và mong muốn Việt Nam cùng thúc đẩy quá trình chuyển đổi này./..

PV