Đại biểu phát biểu tại buổi giám sát. (Ảnh: VOH)

Ngày 21/10, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi giám sát về hiệu quả và tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư các dự án phục vụ đề án xây dựng đô thị thông minh.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố, hiện sở đang thực hiện 4 dự án liên quan đề án đô thị thông minh. Trong đó, dự án xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh của thành phố thực hiện từ năm 2019-2022, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 969 tỷ đồng. Dự án xây dựng trung tâm tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp của thành phố qua một đầu số viễn thông duy nhất thực hiện từ năm 2019-2025, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 993 tỷ đồng.

Dự án xây dựng hệ thống giám sát hình ảnh camera tập trung của thành phố thực hiện từ năm 2019-2022, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 549 tỷ đồng. Dự án triển khai hệ thống quản lý, lưu trữ cơ sở dữ liệu thuộc kho dữ liệu dùng chung của thành phố giai đoạn 1 thực hiện từ năm 2019-2022, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng gần 49 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có hàng chục dự án liên quan khác đang trong quá trình thực hiện.

 “Trong quá trình thực hiện, do các dự án hoàn toàn mới nên sở đang vướng một số khó khăn, như: sự phối hợp của các sở, ngành liên quan trong việc xác định thẩm quyền hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; đề xuất phương án thực hiện trên cơ sở pháp lý, tình hình thực tế của thành phố trong lĩnh vực công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông khi được phân cấp, ủy quyền về một cơ quan đầu mối; các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến công tác quản lý nhà nước của đơn vị đối với quy trình, thủ tục, điều kiện triển khai, thực hiện dự án đầu tư công chưa thật sự rõ ràng”-  Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Võ Thị Trung Trinh cho biết.

Tại buổi giám sát, ý kiến của các đại biểu cho rằng, cần đẩy nhanh tiến độ các dự án nằm trong chuỗi đề án xây dựng đô thị thông minh, đảm bảo dự án đạt tiến độ giải ngân nguồn vốn trong năm 2020.

H.Phú ( tổng hợp)