Đồ thị Chỉ số sản xuất công nghiệp TP Hồ Chí Minh. (Nguồn: Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh)

 

Kết quả này đạt được là nhờ Thành phố đã kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, người lao động trở lại làm việc. Đặc biệt, việc Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế dự kiến sẽ có những tác động tích cực đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong thời gian tới.

Cụ thể, về Công nghiệp, Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 5 năm 2022 ước tính tăng 6,5% so với tháng trước và tăng 9,0% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 16,4% so với tháng trước và tăng gấp 1,6 lần so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,7% so với tháng trước và tăng 9,0% so với cùng kỳ; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 4,0% so với tháng trước và tăng 7,0% so với cùng kỳ.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, chỉ số IIP trên địa bàn Thành phố tăng 2,6% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 6,5%; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 2,1%.

Trong khi đó, về Nông nghiệp, ở Vụ Đông xuân: Diện tích gieo trồng lúa đã thu hoạch xong ước đạt 4.596,6 ha, giảm 2,3% so với cùng kỳ; năng suất thu hoạch ước đạt 54,7 tạ/ha, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Năng suất lúa cao nhưng chi phí sản xuất tăng cao nên lợi nhuận người nông dân giảm so với cùng kỳ. Dự ước sản lượng lúa vụ Đông xuân đạt 25.120 tấn.

Vụ Hè thu: Diện tích gieo trồng lúa đã xuống giống 2.500 ha, tăng 5,5% so với cùng kỳ.

Diện tích gieo trồng các loại cây khác nhìn chung ổn định so với cùng kỳ. Diện tích rau đạt 3.759,1 ha, tăng 2,1%; diện tích hoa lan 612,2 ha, giảm 1,1%.

Về Vốn đầu tư công, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn 5 tháng đầu năm ước thực hiện 8.358 tỷ đồng, đạt 26,2% kế hoạch năm, giảm 6,1% so với cùng kỳ. Trong đó, cấp thành phố ước thực hiện 5.918 tỷ đồng, chiếm 70,8%, tăng 10,1% so với cùng kỳ; cấp huyện ước thực hiện 2.440 tỷ đồng, chiếm 29,2%, giảm 30,8%.

Thành phố đã và đang thực hiện một số công trình trọng điểm như Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng; Dự án tuyến đường sắt Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên; Dự án tuyến đường sắt Metro số 2…

Về Tình hình cấp phép đầu tư trực tiếp nước ngoài, từ ngày 01/01/2022 đến ngày 20/5/2022, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Thành phố là 1,32 tỷ USD, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, giảm 1,1% so với cùng kỳ.

Về Tình hình đăng ký doanh nghiệp, từ ngày 01/01/2022 đến ngày 20/5/2022, Thành phố đã cấp phép 17.259 doanh nghiệp với vốn đăng ký đạt 226.848 tỷ đồng. So với cùng kỳ, số giấy phép tăng 12,5% và vốn giảm 18,8%. Trong đó, 9 ngành dịch vụ chủ yếu có 12.633 doanh nghiệp thành lập, tăng 13,5% so với cùng kỳ; vốn đăng ký 170.355 tỷ đồng, giảm 7%. CPI tháng 5 tăng 2,30% so với cùng kỳ năm trước.
Biểu đồ kim ngạch xuất khẩu của DN TPHCM 5 tháng đầu năm. (Nguồn: Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh)

Cũng theo Cục Thống kê Thành phố, về Nội thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 năm 2022 ước đạt 96.281 tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ. Trong đó, so với tháng trước, chỉ riêng nhóm các ngành dịch vụ khác có mức giảm là 4,7% do ảnh hưởng của doanh thu bất động sản giảm 7,9%; các nhóm còn lại đều tăng, cụ thể, nhóm ngành du lịch lữ hành có mức tăng trưởng khá là 12,1%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 6,4%; doanh thu bán lẻ tăng 3,1%.

Ước tính 5 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 456.153 tỷ đồng, tăng 0,6% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 năm 2022 tăng 0,22% so với tháng trước; trong đó có 2/11 nhóm giảm là nhóm đồ uống và thuốc lá, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch; các nhóm còn lại đều tăng so với tháng trước, mức tăng cao nhất là nhóm giao thông (+2,20%).

CPI tháng 5 tăng 2,30% so với cùng kỳ năm trước; trong có 8 nhóm tăng giá và 3 nhóm giảm. Nhóm giao thông tăng cao nhất là 18,48%; nhóm giáo dục giảm nhiều nhất với 2,91%. CPI tháng 5 so với cùng tháng 12 năm 2021 tăng 2,32%; bình quân 5 tháng tăng 1,85% so với cùng kỳ.

Về xuất khẩu, ước tính tháng 5 năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của doanh nghiệp Thành phố tại các cửa khẩu trên cả nước đạt 4.455,4 triệu USD, tăng 9,5% so với tháng trước; riêng xuất khẩu không tính dầu thô đạt 4.285,4 triệu USD, tăng 12,6%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của doanh nghiệp Thành phố xuất qua cảng Thành phố (gồm cả dầu thô) trong tháng 5 năm 2022 đạt 3.458,9 triệu USD, giảm 2,7% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước đạt 207,4 triệu USD, giảm 30,5%; khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 1.129,5 triệu USD, giảm 8,4%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2.122,0 triệu USD, tăng 4,9%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố tại các cửa khẩu trên cả nước đạt 20.706,2 triệu USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ; riêng xuất khẩu không tính dầu thô đạt 19.837,2 triệu USD, tăng 7,3%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp Thành phố xuất qua cảng Thành phố (gồm cả dầu thô) trong 5 tháng đầu năm 2022 đạt 17.703,1 triệu USD, tăng 0,1% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước đạt 1.067,7 triệu USD, tăng 12,9%; khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 5.684,3 triệu USD, tăng 15,0%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 10.951,1 triệu USD, giảm 7,2%.

Về nhập khẩu, ước tính tháng 5 năm 2022, tổng kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp Thành phố tại các cửa khẩu trên cả nước đạt 6.010,0 triệu USD, tăng 4,1% so với tháng trước.

Tổng kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp Thành phố qua cảng Thành phố đạt 5.081,4 triệu USD, tăng 3,6% so với tháng trước; trong đó, khu vực kinh tế nhà nước đạt 150,2 triệu USD, giảm 2,0%; khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 2.574,9 triệu USD, tăng 5,7%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2.356,3 triệu USD, tăng 1,8%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố tại các cửa khẩu trên cả nước đạt 28.446,5 triệu USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ.

Tổng kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp Thành phố qua cảng Thành phố đạt 23.457,8 triệu USD, tăng 12,0% so với cùng kỳ; trong đó, khu vực kinh tế nhà nước đạt 674,0 triệu USD, tăng 57,6%; khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 11.286,5 triệu USD, tăng 5,7%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 11.497,3 triệu USD, tăng 9,3%./..

PV