Các doanh nghiệp du lịch của TP hiện đang gặp rất nhiều khó khăn


Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đồng ý với phương án dự thảo tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh báo cáo Thường trực UBND TP về gói hỗ trợ vốn vay với lãi suất 0% cho doanh nghiệp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để trả lương cho người lao động. Tuy nhiên, Sở đề xuất bổ sung các doanh nghiệp du lịch quy mô lao động từ 200 người trở lên gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có thể tiếp cận gói lãi suất 0% để trả lương cho người lao động.

Ngoài ra, Sở Du lịch TP cũng đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư TP chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và thể thao, Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu UBND TP trình HĐND TP ban hành nghị quyết về việc triển khai một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch TP 2020 với một số nội dung.

Cụ thể, đề xuất miễn phí vào 4 điểm tham quan cho khách du lịch gồm: Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Lịch sử TP, Bảo tàng TP, Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi. Bên cạnh đó, có phương án hỗ trợ kinh phí chi trả lương cho những người có liên quan và công tác hành chính tại 4 đơn vị trên từ tháng 10 đến hết tháng 12năm 2020.

Hiện thành phố có hơn 1.000 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, do ảnh hưởng của dịch, 90-95% doanh nghiệp du lịch đã tạm ngưng hoạt động, cho nhân viên nghỉ không lương, cắt giảm nhân sự. Số doanh nghiệp còn bám trụ với quy mô 200 người không nhiều, trong đó, chủ yếu ở khối lưu trú./..

Tin, ảnh: V.Lê