Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh:  (Ảnh: Thy Dương)

 

Chiều 20/1, Ban Tổ chức Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai chương trình công tác năm 2021. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, đồng chí Ma Xuân Việt, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, năm 2020, Ban Tổ chức Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành khối lượng lớn công việc. Trong đó là tham mưu chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tiếp đến là tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động đồng bộ, hiệu quả; thực hiện đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ đảm bảo đúng quy định. Qua đó góp phần từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng.

Từ kết quả đó, Ban Tổ chức Thành ủy TP đã điều động bổ nhiệm 96 cán bộ; chỉ định, chuẩn y cấp ủy 198 cán bộ; phân công lại nhiệm vụ 51 cán bộ; bổ nhiệm lại chức vụ 23 cán bộ, giới thiệu 18 cán bộ ứng cử; tham gia ý kiến các cơ quan Trung ương 189 trường hợp…Các đơn vị đã cử 100 cán bộ tham gia lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung và 120 cán bộ đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung; cử 230 cán bộ tham dự lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị;… Ngoài ra, Ban Tổ chức Thành ủy cũng đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thông qua đề án hỗ trợ phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2030; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2021 – 2025 ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đánh giá cao và biểu dương những kết quả ngành tổ chức xây dựng Đảng TP đã đạt được thời gian qua. Đồng thời đề nghị,  nhiệm vụ năm 2021, ngành tổ chức xây dựng Đảng TP cần phải tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp cụ thể hóa, triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết lần thứ XI Đảng bộ TP. Tập trung cho các nội dung trọng tâm, các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Đại hội đã xác định, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống bằng những hoạt động thiết thực và cụ thể. Cùng với đó là chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương để tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo đúng quy trình, quy định cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV; bầu cử đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X; đại biểu HĐND TP Thủ Đức, đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Mặt khác, tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương; kịp thời khen thưởng, biểu dương những tấm gương đảng viên tiêu biểu; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chứ; Tiếp tục cải tiến quy trình, biện pháp đánh giá, thẩm định công nhận chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đúng thực chất; Kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc tổ chức thực hiện tại các địa phương, cơ quan đơn vị.

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên phân tích, năm 2021 là năm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Tổ chức Thành ủy cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương để tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Do đó, nhiệm vụ ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP là phải quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ. Cần đánh giá đúng năng lực, phẩm chất của cán bộ, từ đó mới có cơ sở cho việc tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ,... một cách chính xác, khách quan.

Về việc việc sắp xếp đơn vị hành chính, nhất là tại TP Thủ Đức, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên đề nghị, công tác tổ chức cán bộ cần tham mưu sát, không để sót bất cứ trường hợp nào bị thiệt thòi do quan tâm chưa thấu đáo, cần giải quyết chế độ chính sách đối với các đối tượng bị ảnh hưởng. Đồng thời, chủ động, kịp thời hơn nữa trong tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế của Đảng bộ TP, các cơ quan đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ về những kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị cũng như đề cập đến những thuận lợi, khó khăn và có các đề xuất, kiến nghị cụ thể.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh trao bằng khen cho 8 tập thể do có thành tích xuất sắc trong tham mưu công tác xây dựng Đảng năm 2020. Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cũng tặng giấy khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2020./.

Chi Mai