Giám đốc BHXH TPHCM Phan Văn Mến trao đổi tại hội nghị phát triển đối tượng tham gia BHYT
(Ảnh: web thanhuytphcm.vn)

 

Đợt ra quân có chủ đề: “Toàn ngành BHXH quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu BHXH, BHYT, lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Lễ ra quân được phát động trên toàn TP, với nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa, BHXH các quận, huyện triển khai nhiều đội tuyên truyền và tổ chức tư vấn trực tiếp tại các khu dân cư trên địa bàn. Qua đó, nhấn mạnh vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của các chế độ BHXH, BHYT; tuyên truyền, vận động đối tượng lao động khu vực phi chính thức, đặc biệt là đối tượng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và chưa có việc làm, người đã tham gia BHXH bắt buộc đang bảo lưu thời gian tham gia và dừng tham gia; người chưa tham gia BHYT hộ gia đình.

Đồng thời tiếp tục thông tin, tuyên truyền để người dân hiểu về quyền, lợi ích của chính sách BHXH, BHYT đối với cuộc sống của từng người dân, từng hộ gia đình; từ đó thay đổi nhận thức và chủ động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình./..

An Nhiên