Đó là nhấn mạnh của đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên trong phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khóa XI, chiều 4/12, sau 1 ngày làm việc tập trung, hiệu quả.

Cải thiện môi trường đầu tưĐồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP, theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP phát biểu tại Hội nghị


Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP, theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ TP đã đạt được trong thời gian qua.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, trong bối cảnh chung TP đạt được mức tăng trưởng kinh tế 1,39% là rất đáng ghi nhận, trong đó xuất khẩu tăng 4%. TP có gần 900 công trình thi đua trong thực hiện phong trào thi đua 200 ngày chào mừng đại hội đảng bộ cấp quận, huyện và Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; giảm phạm pháp hình sự được 32%, đặc biệt là giảm 13,5% số vụ cháy…

Đồng chí cũng lưu ý, trong thời gian tới, TP cần làm quyết liệt hơn Chương trình xây dựng nông thôn mới; trật tự xây dựng, chống ngập; thay đổi phương thức quản lý và xúc tiến đầu tư nước ngoài; tập trung đầu mối quản lý phát triển công nghiệp…

Về vấn đề cải thiện môi trường đầu tư, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị TP cần quan tâm năm vấn đề quan trọng. Thứ nhất, quy trình giải quyết liên quan đến doanh nghiệp, người dân phải có thời hạn, phấn đấu đấu không có quy trình hành chính nào ở TP mà không có thời hạn. Thứ hai, cần phải có địa chỉ của người chịu trách nhiệm, nếu xử lý quá thời hạn. Thứ ba, cần có sự tham gia ý kiến của doanh nghiệp trong quá trình làm việc và hoàn thiện môi trường đầu tư. Thứ tư là có sự giám sát của HĐND và MTTQ với môi trường đầu tư của TP. Thứ năm là có chế tài và khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị, trong quý II năm 2021 TP. Hồ Chí Minh hoàn thành việc xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm và thực hiện 51 chương trình dự án thành phần của 4 chương trình đột phá, trọng điểm của TP giai đoạn 2020 -2025; đồng thời sớm thực hiện đồ án quy hoạch chung Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP…

Khẩn cấp ngăn chặn không để dịch lây lanTại Hội nghị lần này, nhiều nội dung quan trọng đã được các đại biểu thảo luận, góp ý và thông qua


Kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, hiện nay dịch đang lây nhiễm trở lại, TP cần tập trung khẩn cấp ngăn chặn không để dịch lây lan; thực hiện đúng như kế hoạch đề ra và chỉ đạo của Chính phủ cũng như Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; đặt ra mục tiêu kép là phòng bệnh và hồi phục kinh tế.

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên đề nghị cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp, nhất là cấp quận/huyện, phường/xã chịu trách nhiệm cao nhất về việc tổ chức phòng chống dịch COVID-19 ở địa bàn mình; vận động mỗi người dân, gia đình, cùng chính quyền, cấp ủy tham gia phòng, chống dịch quyết liệt.

TP xác định chủ đề năm 2021 là “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”. TP đề ra 20 chỉ tiêu, trong đó tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn (GRDP) đạt từ 6% trở lên, duy trì tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP trên 60%; GRDP bình quân đầu người đạt 6.500 USD/người; tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 35% GRDP. Tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 91% trở lên….

Để triển khai thực hiện chủ đề năm 2021, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên lưu ý, các đơn vị phải ban hành kế hoạch cụ thể ngay từ đầu năm, tập trung triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy một cách khoa học, hợp lý, đảm bảo triển khai hiệu lực, hiệu quả công việc. Cùng với đó là tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TP. Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 131/2020/QH14 và Nghị định hướng dẫn của Chính phủ đảm bảo đúng tiến độ; triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP. Hồ Chí Minh.

Cùng với đó là lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP. Xây dựng các nhóm chương trình phát triển TP trong thời gian tới theo hướng: đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, đột phá trong phát triển hạ tầng, đẩy mạnh phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cùng các sản phẩm chủ lực của TP, chương trình phát triển nguồn nhân lực và phát huy văn hóa của TP. Hồ Chí Minh; xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh và khẳng định văn hóa là nền tảng đồng hành và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị Ban Cán sự đảng UBND TP khẩn trương xây dựng gói hỗ trợ doanh nghiệp trình HĐND TP cho ý kiến để giúp doanh nghiệp duy trì và hồi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, đẩy mạnh Chương trình kết nối Ngân hàng – doanh nghiệp; ổn định mặt bằng lãi suất; xây dựng kế hoạch hỗ trợ về vốn cho doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội; đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; phối hợp Bộ Tài chính khẩn trương sắp xếp lại nhà, đất nhằm tạo nguồn lực phát triển TP; triển khai Đề án xây dựng Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP.

“Với những nhiệm vụ nặng nề nhưng hết sức có ý nghĩa, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành phải thực sự nỗ lực, yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân của TP tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, năng động, sáng tạo, nỗ lực thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP”, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.


V.Lê