Lãnh đạo Tổng công ty và Giám đốc các đơn vị chụp hình lưu niệm. Ảnh: Chi LanHội nghị đã được nghe đồng chí Tô Đại Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy ôn lại lịch sử ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, ôn lại những mốc son chói lọi của Đảng, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng cộng Sản Việt Nam là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Tổng công ty, nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức, niềm tự hào cho cán bộ, đảng viên, người lao động về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; góp phần bảo vệ mục tiêu, lý tưởng, nền tảng tư tưởng, đấu tranh chống những luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Làm cho toàn thể CNVC-LĐ trong Tổng công ty luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đảng ủy Tổng công ty đã đề ra.

Tại hội nghị, Tổng công ty cũng đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận giao nhiệm vụ giữa Hội đồng thành viên Tổng công ty với người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Tổng công ty, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

 

 

PV