Ảnh minh họa 

 

 

Theo đó, sách được chọn phải phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của TP, giúp học sinh thấm nhuần, tự hào với văn hóa, truyền thống năng động, sáng tạo của TP.

Bên cạnh đó, sách giáo khoa phải đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa người Việt Nam trên mọi miền đất nước, trong đó chú trọng đến phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa của thành phố; đáp ứng được định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của thành phố, xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

Sách giáo khoa cần khuyến khích học sinh thực hành nghiên cứu khoa học, phát huy tính tích cực, chủ động học tập, hình thành kỹ năng tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, giáo dục gợi mở, tạo cơ hội để học sinh trải nghiệm, phát huy tối đa khả năng sáng tạo, chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

Về tiêu chí phù hợp điều kiện tổ chức dạy và học tại các cơ sở giáo dục phổ thông, UBND thành phố yêu cầu, sách giáo khoa được lựa chọn phải phù hợp với năng lực, trình độ của đội ngũ quản lý, giáo viên... phục vụ mục tiêu giáo dục, nhất là trong tổ chức dạy học ngoại ngữ, tin học, chủ đề STEM, rèn luyện kỹ năng mềm giúp học sinh trở thành công dân toàn cầu, sẵn sàng cho quá trình hội nhập quốc tế và khu vực của thành phố. Bên cạnh đó phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng tốt, phát huy thế mạnh về công nghệ thông tin, truyền thông trong tổ chức các hoạt động giáo dục.

Trên cơ sở các tiêu chí UBND TP quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường phổ thông chuẩn bị lựa chọn sách giáo khoa cho năm học 2021-2022./.

Tường Vy