TP Hồ Chí Minh kiến nghị đưa vào dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội

17 nội dung liên quan lĩnh vực đất đai, môi trường. (Ảnh: chinhphu.vn)

Cụ thể, UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Tài Nguyên và Môi trường về kiến nghị 17 nội dung liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường để đưa vào dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, đối với lĩnh vực đất đai, TP Hồ Chí Minh kiến nghị cho phép thành phố xây dựng và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố, trình HĐND TP Hồ Chí Minh thông qua. Trên cơ sở đó, UBND TP Hồ Chí Minh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tất cả các khu đất, thửa đất.

Bên cạnh đó, kiến nghị cho phép TP Hồ Chí Minh áp dụng việc bồi thường được thực hiện bằng hình thức giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi. Nếu không có đất cùng mục đích sử dụng thì bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi theo tỷ lệ phần trăm.

TP Hồ Chí Minh cũng kiến nghị được tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án đầu tư công độc lập đối với các dự án nhóm B trên địa bàn.

Cho phép thành phố thí điểm việc cho phép các tổ chức sử dụng đất được thế chấp, cho thuê và chuyển nhượng "quyền thuê đất" đóng tiền hằng năm.

Lập Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Thủ Đức (trực thuộc UBND TP. Thủ Đức) thực hiện chức năng, nhiệm vụ như Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp tỉnh trên cơ sở tổ chức lại Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng TP. Thủ Đức. Đồng thời cho phép trung tâm phát triển quỹ đất được khai thác ngắn hạn các khu đất do đơn vị này quản lý mà chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất.

Cho phép TP Hồ Chí Minh thí điểm bổ sung hình thức "sử dụng đất khác không phải là đất ở đáp ứng điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại"...

Đối với lĩnh vực môi trường, cho phép UBND các cấp được sử dụng các thiết bị sẵn có tại địa phương: camera, smart phone, cameara giao thông, camera giám sát an ninh trật tự tại địa phương để phát hiện các hành vi xả rác, tiểu tiện không đúng nơi quy định (vi phạm vệ sinh nơi công cộng). Được sử dụng hình ảnh vi phạm vệ sinh nơi công cộng ghi nhận từ các thiết bị thu hình ảnh trên để làm căn cứ xử phạt trực tiếp đối tượng vi phạm.

Đồng thời, cho phép thành phố được thí điểm áp dụng biện pháp ngắt điện, ngắt nước công đoạn sản xuất trong cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thi hành biện pháp khắc phục hậu quả về bảo vệ môi trường.

Phân cấp cho TP Hồ Chí Minh thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp Giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư có cấu phần xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã phân cấp cho HĐND TP Hồ Chí Minh quyết định chủ trương đầu tư theo Điều 4 Nghị quyết 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội…/.

 

 

 

Phương Hoa (tổng hợp)