Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) vừa ban hành công văn về việc giám sát và xét nghiệm đối với bệnh nhân mắc COVID-19 sau xuất viện, người đang cách ly và người sau cách ly để phòng chống COVID-19.

Theo đó, tùy vào từng nhóm đối tượng sẽ có phương pháp giám sát và chỉ định xét nghiệm phù hợp. Đối với bệnh nhân sau xuất viện, tiếp tục cách ly 14 ngày. Xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 7 và 14 sau xuất viện.

Ảnh minh họa. Ảnh: HL


Đối với trường hợp người đang cách ly. Trường hợp người tiếp xúc gần với bệnh nhân xác định, bệnh nhân tái dương tính, cần cách ly tập trung. Xét nghiệm ít nhất 2 lần ngay khi cách ly (ngày thứ 1), lần 2 trước khi hoàn thành thời gian cách ly (ngày thứ 14). Lấy mẫu ngay khi có triệu chứng nghi ngờ.

Đối với người nước ngoài vào Việt Nam làm việc ngắn ngày, thực hiện cách ly nhưng được phép di chuyển theo lịch trình đã khai báo. Xét nghiệm lần 1 ngay khi về nơi cách ly, lấy mẫu mỗi 2 ngày trong thời gian lưu trú tại Việt Nam, trước khi rời khỏi Việt Nam 1 ngày; đồng thời lấy mẫu ngay khi có triệu chứng nghi ngờ. 

Trường hợp người nhập cảnh làm việc trên 14 ngày, phải cách ly tập trung 6 ngày tại khách sạn hoặc địa điểm được UBND cho phép. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, tiếp tục tự cách ly tại nhà cho đủ 14 ngày. Xét nghiệm lần 1 ngay khi về nơi cách ly tập trung; lần 2 vào ngày thứ 6 tại nơi cách ly tập trung, lần 3 vào ngày thứ 14 kể từ ngày nhập cảnh. Lấy mẫu ngay khi có triệu chứng nghi ngờ.

Trường hợp người nhập cảnh khác 2 đối tượng trên cần cách ly tập trung. Xét nghiệm ít nhất 2 lần, lần 1 ngay khi về nơi cách ly tập trung (ngày thứ 1), lần 2 trước khi hoàn thành thời gian cách ly (ngày thứ 14). Lấy mẫu ngay khi có triệu chứng nghi ngờ.

Trường hợp người sau cách ly tập trung đã có kết quả xét nghiệm âm tính thực hiện trước ngày kết thúc cách ly sẽ tự theo dõi sức khoẻ 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ. Nếu chưa có kết quả xét nghiệm âm tính thực hiện trước ngày kết thúc cách ly sẽ cách ly tại nhà chờ kết quả xét nghiệm. Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 14 ngày nếu kết quả xét nghiệm âm tính. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ngay khi tiếp cận được và lấy mẫu xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ./.

KS