Sau khi công bố quyết định thành lập Khoa y dược cổ truyền,  ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch - TP Hồ Chí Minh sẽ ccó 8 khoa trực thuộc.

Theo kế hoạch, dự kiến, năm học 2023-2024 sẽ tuyển sinh ngành mới thành lập này, trước mắt là đào tạo bác sĩ y dược cổ truyền. Đặc biệt, trường cũng sẽ công bố thành lập các ngành đào tạo mới trong những năm sắp tới, hoàn thiện mô hình Đại học Khoa học sức khỏe.

Việc thành lập Khoa y dược cổ truyền góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp của tập thể Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Viện Y dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh, tiếp tục kế thừa truyền thống, phát huy toàn diện hiệu quả giá trị nhân văn của nền y, dược cổ truyền kết hợp y học hiện đại trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân./..

PV