Tuyến metro số 1 của TP  Hồ Chí Minh đã hoàn thành khoảng 50% khối lượng công việc. 
Ảnh: Quỳnh Trần.

Theo Vụ Kế hoạch - Đầu tư (Bộ GTVT) và Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị TPHCM, hiện cả hai dự án trên đều chậm tiến độ và thiếu vốn.

Dự án đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh, tuyến số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) được UBND TP. Hồ Chí Minh phê duyệt lần đầu vào năm 2007 với TMĐT là hơn 17 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thiết kế, tư vấn phát hiện nhiều nội dung chưa phù hợp dẫn đến phải điều chỉnh thiết kế cơ sở. Tại thời điểm tháng 8/2017, TMĐT dự kiến điều chỉnh là  48.771 tỷ đồng.

Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) được phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 4474/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 với TMĐT là 26.116 tỷ đồng. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thiết kế, tư vấn phát hiện nhiều nội dung chưa phù hợp dẫn đến phải điều chỉnh thiết kế cơ sở. Cùng với việc làm rõ điều chỉnh thiết kế cơ sở, TMĐT cũng đã được cập nhật, tính toán lại. Tại thời điểm tháng 8/2017, TMĐT dự kiến điều chỉnh là  48.771 tỷ đồng.

Dự án đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành -  Tham Lương) là những dự án trọng điểm quốc gia, về nguyên tắc phải thông qua Quốc hội về chủ trương điều chỉnh Dự án.


 

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện
hồ sơ thẩm định điều chỉnh Dự án ĐSĐT TP. Hồ Chí Minh tuyến số 1 và 2. Ảnh: mt.gov.vn

Tại cuộc họp, đại diện cơ quan, đơn vị thuộc các Bộ, ngành liên quan, Sở GTVT, Ban Quản lý Dự án đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh đã tập trung báo cáo làm rõ các nội dung liên quan đến Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP. Hồ Chí Minh; rà soát trình tự thủ tục pháp lý liên quan đến quá trình thực hiện, đảm bảo việc thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư của Dự án đúng theo quy định Nhà nước đã ban hành.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh: Thời điểm để hoàn chỉnh việc thẩm định điều chỉnh Dự án là rất gấp. Do đó, Bộ trưởng đề nghị các Bộ, ngành sớm có ý kiến góp ý để hoàn chỉnh hồ sơ, tờ trình thẩm định. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ GTVT và UBND TP. Hồ Chí Minh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo đến cuối tháng 3 phải thẩm định xong theo yêu cầu của Chính phủ, làm cơ sở để Bộ GTVT hoàn thiện ý kiến thẩm định, báo cáo Chính phủ trước khi trình Quốc hội thảo luận, xem xét tại Kỳ họp vào tháng 5 tới./.

 

Lan Chi