Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu kết luận
tại buổi làm việc với Quận ủy Quận 4, TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: Mỹ Duyên

Ngày 17/4, Đoàn kiểm tra của Trung ương về việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, do đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra, đã có buổi làm việc với Quận ủy Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo của Quận ủy Quận 4, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Đảng bộ Quận 4 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, quan điểm và giải pháp của Nghị quyết số 25-NQ/TW đề ra. Trong đó, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức cán bộ được tăng cường; vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng được nâng lên thông qua việc nắm bắt tình hình nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống người dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và nhân dân về vị trí của công tác dân vận trong tình hình mới.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai trong toàn hệ thống chính trị. Trong 5 năm, các cấp đã thực hiện gần 2.100 công trình “Dân vận khéo”, nhân rộng 20 mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn quận, qua đó tuyên dương hơn 900 điển hình “Dân vận khéo”.

Đáng chú ý, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở đã có nhiều đổi mới huy động được đông đảo các tầng lớp nhân dân cùng tham gia. Bên cạnh đó, công tác dân vận của chính quyền và các lực lượng vũ trang được đổi mới, tập trung vào các lĩnh vực thiết thực về an ninh trật tự; cải cách hành chính, vệ sinh môi trường, an sinh xã hội. Qua đó, góp phần tạo mối quan hệ mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân tốt hơn, khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng mở rộng, môi trường xã hội lành mạnh, văn minh đô thị…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Quận ủy Quận 4 cũng đã kiến nghị, đề xuất cần có quy định thời gian, trách nhiệm của chính quyền trong việc tiếp nhận, xử lý, tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; quy định cụ thể về khoảng thời gian các cấp ủy, cơ quan đơn vị lấy ý kiến nhận xét của nhân dân nơi cư trú; quy định cụ thể về kinh phí, biên chế của Hội Chữ thập đỏ…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ biểu dương những kết quả của Quận 4 trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-CT/TW đồng thời ghi nhận, tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của Quận 4.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị, Đảng bộ, chính quyền Quận 4 tiếp tục phát huy thành tích đạt được, nhận định đúng tình hình thực tế và có kế hoạch khắc phục những hạn chế trong công tác dân vận. Từ đó, tập trung tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, quan tâm nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả, trong đó cần đẩy mạnh cải cách hành chính; các mô hình “Dân vận khéo” cần được xây dựng phù hợp với điều kiện từng đơn vị, địa phương. Các phong trào thi đua cần được phát động rộng rãi, đẩy mạnh khen thưởng, biểu dương những nhân tố tích cực tại cơ sở.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân yêu cầu cần tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát, mở rộng dân chủ trực tiếp, tăng cường đối thoại trực tiếp, lắng nghe ý kiến nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề cấp thiết của người dân.../.

PC