Hệ thống vớt, thu gom chất thải rắn (rác) bao gồm 5 thiết bị: một sà lan lớn với khoang chứa rác khoảng 250 tấn, có cần cẩu gắp; một tàu thu gom rác tự động với sải cánh thu gom rộng 12m chạy trên luồng chính và có hệ thống nén rác để tiết kiệm diện tích chứa; 2 máy gắp rác nhỏ có tính cơ động cao, do một người điều khiển, di chuyển rác và đưa về sà lan; một tàu kéo tàu chính. Hệ thống này sẽ được áp dụng ở các tuyến giao thông thủy tại thành phố. Khi hệ thống di chuyển trên tuyến nào sẽ tập trung vớt sạch rác trên đoạn sông đó và thực hiện cuốn chiếu trên toàn tuyến sông.


Thử nghiệm thực hiện công tác vớt, thu gom chất thải rắn sử dụng thiết bị hiện đại trên đoạn sông Vàm Thuật - Bến Cát. Nguồn ảnh: TTXVN


Theo đánh giá bước đầu, phương pháp này phù hợp với các sông, kênh rạch đô thị trên địa bàn, vớt được lượng rác lớn, trong đó có các loại rong, cỏ, lục bình và rác ven bờ. Công suất của hệ thống có thể thu gom được đến hơn 40 tấn/1 ca làm việc (7 giờ) và có thể vớt được nhiều loại rác mà các phương pháp thủ công trước đây không thể làm được.

Hệ thống này sẽ được áp dụng ở các tuyến giao thông thuỷ tại thành phố. Khi hệ thống di chuyển trên tuyến nào sẽ tập trung vớt sạch rác trên đoạn sông đó và thực hiện cuốn chiếu trên toàn tuyến sông

Sau thí điểm, thử nghiệm, đơn vị sẽ tổ chức đánh giá, điều chỉnh để có sự tối ưu trong hoạt động ở từng nơi, từ sông lớn đến kênh rạch nhỏ.

Được biết, thời gian qua, TP đã tiến hành vớt rác trên các sông chủ yếu bằng phương pháp thủ công, dùng thiết bị chưa tương tích nên hiệu quả chưa cao.

Trước mắt, Sở Giao thông Vận tải sẽ tham mưu UBND TP Hồ Chí Minh cho thí điểm trong tháng 11 – 12/2020. Sau đó đánh giá, xây dựng định mức, đơn giá để có thể triển khai đại trà trong năm 2021./.

 

 

Minh An