Tham dự phiên bế mạc có các đồng chí: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Trần Lưu Quang.

Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ phát biểu bế mạc kỳ họp (Ảnh: Long Hồ/webtutphcm.vn)

Tại phiên bế mạc, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2021 với 20 chỉ tiêu. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TP (GRDP) phấn đấu đạt từ 6% trở lên, duy trì tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP trên 60%. GRDP bình quân đầu người đạt 6.500 USD/người. Tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 35% GRDP. Tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP đạt trên 42%. Chi đầu tư cho khoa học và công nghệ của xã hội đạt bình quân trên 0,7%/GRDP. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 5,7%/năm.

Đồng thời, tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt 12,76%, mật độ đường giao thông bình quân trên diện tích đất toàn TP đạt 2,26 km/km2. Tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 8 triệu m2 và diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 21,04 m2/người. TP phấn đấu nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số cải cách hành chính (PAR-index). Tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 91% trở lên; giữ vững an ninh chính trị, kéo giảm phạm pháp hình sự và tăng tỷ lệ điều tra khám phá án…

Để thực hiện được những chỉ tiêu trên, HĐND đã xác định thời gian tới TP cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”. Trong đó, đề cao trách nhiệm của lãnh đạo, nhất là người đứng đầu các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; chủ động xây dựng kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tập trung cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đầu tư; có các giải pháp mạnh mẽ để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), nhất là các tiêu chí còn hạn chế.

Cùng với đó, TP tiếp tục thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ đã đề ra, tập trung kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 và triển khai có hiệu quả các chương trình hồi phục kinh tế trên các ngành, lĩnh vực. Đẩy mạnh các hoạt động phát triển thị trường nội địa, mở rộng chương trình liên kết hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

TP tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế...

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cho biết: Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Quốc hội và TP tại kỳ họp, HĐND TP tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động nhằm phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của HĐND các cấp trên địa bàn TP. Từng đại biểu HĐND TP cần rà soát toàn bộ công việc. Đặc biệt là những nội dung, đầu việc đã hứa với dân để đánh giá kết quả đã thực hiện và xem việc gì còn chưa làm để tập trung giải quyết.

Đồng thời, tăng cường phối hợp giám sát giữa HĐND TP với các cơ quan, đơn vị nhằm thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế xã hội năm cuối nhiệm kỳ, trong đó tiếp tục tập trung giám sát sâu hơn những vấn đề cử tri TP quan tâm về triển khai kế hoạch thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Giám sát thực hiện đề án thành lập TP Thủ Đức, trọng tâm là triển khai đề án xây dựng Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP; HĐND TP tập trung giám sát việc giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong dân. Giám sát về trật tự an toàn xã hội, về vai trò trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và công tác vận động Nhân dân để tiếp tục có những mô hình và giải pháp hiệu quả thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, Nghị quyết HĐND TP đề ra.

HĐND TP đề nghị UBND các cấp, các ngành khẩn trương triển khai thực hiện nghị quyết đã được HĐND thông qua; chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc ý kiến của đại biểu HĐND, cử tri và Nhân dân để có những giải pháp thiết thực hơn nhằm tạo chuyển biến tích cực trong mọi lĩnh vực.

Đồng thời, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức TP cần phải không ngừng nỗ lực rèn luyện, học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn, nhận thức chính trị; chủ động, trách nhiệm, sáng tạo, đổi mới trong phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; nâng cao tinh thần đoàn kết, tích cực phối hợp chặt chẽ để đảm bảo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, thực hiện thành công chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI./.

Hoàng Mẫn