Đồng chí Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Việt Dũng/sggp.vn)

 

Tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh Dương Ngọc Hải cho biết: Năm 2020, cấp ủy các cấp đã tập trung kiểm tra nội dung vi phạm chủ yếu là thực hiện không đúng quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; vi phạm các quy định về công tác cán bộ, quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; chấp hành không nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Cùng với đó là các biểu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm pháp luật Nhà nước…

Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 1.530 tổ chức đảng và 1.882 đảng viên; giám sát đối với 1.330 tổ chức đảng và 1.734 đảng viên. Qua đó đã thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng (giảm 10 trường hợp so với năm 2019), 337 đảng viên (giảm 72 trường hợp so với năm 2019). Đối với đảng viên, Ban Thường vụ Thành ủy đã thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng 1 trường hợp, khai trừ Đảng 2 trường hợp.

Cấp ủy các cấp cũng thi hình kỷ luật 4 tổ chức đảng (trong đó khiển trách 3 trường hợp, giải tán 1 trường hợp); và 334 đảng viên (trong đó khiển trách 242 trường hợp, cảnh cáo 77 trường hợp, cách chức 9 trường hợp, khai trừ Đảng 6 trường hợp).

Trong năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng đã chỉ đạo tập trung giám sát 19 lĩnh vực kinh tế- xã hội quan trọng của TP để thúc đẩy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của UBND TPHCM và các sở, ngành, quận, huyện. Qua kiểm tra, đã kiên quyết xử lý và đề nghị cấp ủy xử lý kỷ luật nghiêm nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Báo cáo kết quả sau 3 năm thực hiện Quy định số 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy TP về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng chí Dương Ngọc Hải cho biết, TP tiếp nhận 8.952 thông tin. Trong đó ý kiến cử tri 23,5%; giám sát của các cơ quan dân cử 17,6%; khiếu nại, tố cáo 47,6%, thông tin từ báo chí 11,3%. Bình quân mỗi tháng 249 tin, mỗi ngày 8-9 tin. Tỷ lệ thông tin đã được xử lý đạt 98,48%.

Qua đó đã xử lý kỷ luật về mặt Đảng đối với 9 tổ chức đảng (khiển trách 8, cảnh cáo 1) và 357 đảng viên (khiển trách 216, cảnh cáo 109, cách chức 18, khai trừ 14 trường hợp). Đồng thời xử lý kỷ luật về mặt chính quyền đối với 406 trường hợp (khiển trách 189, cảnh cáo 86, cách chức 24 và 81 trường hợp khác; buộc thôi việc, sa thải 26 trường hợp). Chuyển cơ quan pháp luật xử lý, truy cứu trách nhiệm hình sự 5 trường hợp.

 

Tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2020 (Ảnh: Việt Dũng/sggp.vn)

Quy định 1374 được đánh giá là một cách làm mới, một công cụ hiệu quả góp phần phòng, chống suy thoái, tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Việc tổ chức thực hiện Quy định 1374 trong 3 năm qua được Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đã trở thành một nội dung thường xuyên của công tác xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, đại diện nhiều cơ quan, đơn vị trình bày tham luận về kinh nghiệm thực tiễn trong công tác kiểm tra giám sát; trong thực hiện Quy định 1374. Các tham luận đều khẳng định công tác này đã góp phần giữ vững kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nghiêm túc các quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh, chưa bao giờ công tác kiểm tra giám sát lại quan trọng hơn lúc này, chưa bao giờ công tác phòng tham nhũng hay nói rộng ra là công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được quan tâm như hiện nay. Đồng chí khẳng định, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng nếu làm tốt bản thân mỗi cán bộ, đảng viên sẽ tự ý thức về trách nhiệm của mình, làm tốt hơn công việc và biết giữ mình, từ đó sẽ góp phần tạo sức mạnh cho sự phát triển của TP.

Theo đồng chí Trần Lưu Quang, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trướ hết cần nhắc nhở, cảnh báo, răn đe để “phòng bệnh hơn chữa bệnh. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phối hợp với các đơn vị liên quan để công tác kiểm tra giám sát nhẹ nhàng hơn, hiệu quả hơn. Phải hết sức chuẩn mực, khách quan trong xây dựng nhận xét đánh giá và kết luận kiểm tra, giám sát. Không “lên gân”, không nói quá, không bỏ lọt sai phạm nhưng không làm quá những việc không đáng có.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang cũng lưu ý để tránh trùng lắp, gây áp lực cho đơn vị được kiểm tra, giám sát, thì chương trình kiểm tra, giám sát phải xây dựng hợp lý. Xây dựng kết luận kiểm tra, giám sát cũng phải chuẩn mực, khách quan.

Với đội ngũ cán bộ làm công các kiểm tra, giám sát đồng chí Trần Lưu Quang mong muốn những người làm công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng phải ngay ngắn, mẫu mực, thực sự là tấm gương, thực sự giỏi để chứng minh một cách khoa học, mạch lạc sai phạm của cá nhân, đơn vị; đoàn kết, phối hợp tốt với các cơ quan chức năng, cầu thị lắng nghe…

Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị cần làm tốt công tác truyền thông, minh bạch thông tin trên báo chí về công tác kiểm tra giám sát.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: năm 2021 là năm khởi động nhiệm kỳ mới, vì vậy ngành kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng TP Hồ Chí Minh cần thực thi nghiêm túc, quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ. Sắp tới, TP Hồ Chí Minh sẽ không tổ chức HĐND quận, phường nhưng lại có TP Thủ Đức với kỳ vọng phát triển lớn. Do vậy, yêu cầu với công tác kiểm tra, giám sát càng lớn, đòi hỏi sự nỗ lực hơn của ngành.

Đánh giá về thực hiện Quy định 1374, đồng chí Trần Lưu Quang khẳng định đây là công cụ hiệu quả, có tác dụng răn đe lớn. Năm 2021 cần nhìn nhận, đánh giá lại việc thực hiện Quy định để có điều chỉnh, bổ sung, thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Trần Lưu Quang tin tưởng, với những với việc đã làm được, sự quan tâm của cấp trên, sự phối hợp ngày càng hiệu quả, sự nỗ lực của tất cả cán bộ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng sẽ gặt hái được thành công lớn, vì sự bình yên và phát triển của TP.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2020 và thực hiện tốt Quy định 1374 trong giai đoạn 2017-2020./.

 

An Nhiên