• Xây dựng Đảng  

Kỷ luật nghiêm minh làm nên sức mạnh của Đảng
15:03 19/03/2017
(ĐCSVN) - “Một bộ phận không nhỏ suy thoái” tưởng chừng như khó tìm, thì nay đã được minh chứng bằng những số liệu rõ ràng và những nhân vật cụ thể.
Tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
14:57 19/03/2017
Chiều 28-2, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017
Tư tưởng Bác Hồ về “Nước lấy dân làm gốc”
14:49 19/03/2017
“Dân là gốc”, nên “Nước lấy dân làm gốc; gốc có vững cây mới bền; xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân” là cội nguồn và là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh.