Các đai biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Văn Lượng)

 

Ngày 29/11, Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị kiểm tra công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở 2022 của Khối Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy - Cụm thi đua số 1.

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bạch Mai đề nghị thời gian tới, các đơn vị Cụm thi đua số 1 cần tập quan tâm nắm chắc, kịp thời tình hình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các đơn vị; tổ chức tập huấn lực lượng nòng cốt chính trị; lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền, nhất là phát hiện, tuyên dương, nhân rộng điển hình dân vận khéo trong các cơ quan nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm 2022, các đơn vị Cụm thi đua số 1 thực hiện tốt công tác lãnh đạo trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức nhiều hội nghị quán triệt, triển khai những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở; chủ động nắm bắt tình hình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên…

Bên cạnh đó, cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết các bức xúc, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của người lao động nhân dân; tổ chức các hoạt động chăm lo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình liệt sĩ, thương binh, có công với cách mạng,…

Cụm thi đua số 1 gồm các đơn vị: Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP Hồ Chí Minh; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố; Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng thành phố; Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đảng ủy Ban quản lý Khu chế xuất và Khu công nghiệp thành phố; Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải; Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng; Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế; Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường; Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TP Hồ Chí Minh; Đảng ủy Khối Ngân hàng.

 

 

PV (tổng hợp)