Theo bà Chu Vân Hải - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh, công cụ quản lý chợ là một trong những giải pháp được Sở triển khai nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khu vực công.

Sau thời gian triển khai thực hiện thí điểm và có kết quả, hiện nay công cụ quản lý chợ đang sẵn sàng được chuyển giao cho các đơn vị có nhu cầu tiếp nhận. Sở mong muốn giới thiệu công cụ quản lý chợ phục vụ công tác quản lý Nhà nước tại các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, với hy vọng làm rõ hơn giá trị cũng như phương thức triển khai vào thực tế.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Hoàng Tuyết)

 

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh cho biết, công cụ quản lý chợ giúp dễ dàng quản lý, tổng hợp thông tin đến từng sạp hàng, nắm bắt tình hình giá cả tại chợ theo thời gian thực, dễ dàng thực hiện việc báo cáo. 

Bên cạnh đó, người dân dễ dàng dùng công cụ để truy cập thông tin, xem có sạp còn trống hay không, có đủ điều kiện để thuê sạp hay không, tham khảo các khoản thu - chi phát sinh trong quá trình hoạt động.

Được biết, trước đó UBND quận Bình Thạnh và Phú Nhuận đã đặt hàng Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh giải quyết bài toán công cụ quản lý chợ. Theo đó, trong năm 2021, công cụ quản lý chợ được lựa chọn thực hiện. 

Giai đoạn từ cuối năm 2021 đến giữa năm 2022, Sở đã triển khai thí điểm ở 2 quận Phú Nhuận và Bình Thạnh. Đến nay, giai đoạn thí điểm đã hoàn tất và chuyển sang giai đoạn nhân rộng cho các quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh chuyển giao miễn phí quyền sử dụng công cụ quản lý chợ. Các đơn vị tiếp nhận chỉ chi trả các chi phí về hạ tầng, vận hành. Do đó, việc triển khai công cụ quản lý chợ không cần nguồn kinh phí lớn. Trong quá trình triển khai, Sở cũng kết nối với doanh nghiệp công nghệ để giải quyết trực tiếp vấn đề phát sinh tại địa phương./.

PV