Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại buổi làm việc, Ban lãnh đạo EVNHCMC cho biết, mặc dù trong quá trình hoạt động, sản xuất, kinh doanh vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, CNVC-LĐ, trong 3 tháng đầu năm 2023, sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty đã đạt 6.311,32 triệu kWh, đạt 23,08% kế hoạch EVN giao, ước thực hiện năm 2023 là khoảng 27.500 triệu kWh, đạt 100,55% kế hoạch; Tổn thất điện năng là 1,54%, thấp hơn kế hoạch giao.

Trong công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng, EVNHCMC đã đạt được một số thành tích nổi bật như: tổn thất điện năng đạt tốt so với chỉ tiêu EVN giao, chất lượng dịch vụ khách hàng tiếp tục được nâng cao, là đơn vị đầu tiên EVN hoàn thành giai đoạn 1 công tác chuyển lịch ghi điện về cuối tháng mà không có bất kỳ thắc mắc nào từ khách hàng, triển khai ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào công tác quản lý điều hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quản lý sử dụng điện hiệu quả và phát triển năng lượng mới, đáp ứng 100% kế hoạch triển khai thị trường điện EVN giao, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyển đổi số được giao, đạt mức 4 về chuyển đổi số trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Với Chủ đề của EVN “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và của Tổng công ty “Quản trị hiệu quả doanh nghiệp số; tiếp tục xây dựng và phát triển lưới điện thông minh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, EVNHCMC đã ban hành các kế hoạch, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện nhằm hoàn thành xuất sắc Chủ đề năm 2023 của Tập đoàn và Tổng công ty, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của Thành phố cũng như của cả nước.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Cao Quang Quỳnh - Thành viên HĐTV EVN đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của EVNHCMC, công tác sản xuất kinh doanh, dịch vụ khách hàng đều có các chỉ tiêu, kết quả tốt. Đồng thời đề nghị Tổng công ty tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, chung tay cùng Tập đoàn nỗ lực tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, đảm bảo thu nhập cho người lao động; đối với các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, sẽ chỉ đạo các ban chuyên môn xem xét, rà soát, tìm giải pháp tháo gỡ nhằm giúp Tổng công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tiếp thu các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc cũng như chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tập đoàn, ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch HĐTV EVNHCMC cho biết, trước tình hình khó khăn chung của ngành, Ban lãnh đạo Tổng công ty sẽ có các chỉ đạo, điều hành các đơn vị rà soát, xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh trên tinh thần tiết kiệm tối đa để đảm bảo đạt và vượt kế hoạch được giao.

PV