leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo khu vực công tại TP Hồ Chí Minh. (Ảnh Đỗ Doãn)

Hội nghị nhằm triển khai đến các đơn vị Kế hoạch số 2701/KH-UBND ngày 4/8/2022 của Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh về thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công tại thành phố.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh cho biết đổi mới sáng tạo trong khu vực công là cần thiết bởi vì đổi mới sáng tạo là động lực chính thúc đẩy mô hình tăng trưởng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Hơn nữa, thế giới ngày nay biến động rất nhiều nên có rất nhiều thách thức. Đây là hai vấn đề chính thúc đẩy khu vực công phải nỗ lực không ngừng trong đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, từ thực tiễn của Thành phố, để đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế-xã hội sau dịch bệnh, thành phố cần thiết đẩy mạnh việc ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ trong công tác quản trị, giám sát các hoạt động xã hội; thúc đẩy chuyển đổi số trên các lĩnh vực; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực quản trị công.

“Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch chung về đổi mới sáng tạo trong khu vực công; đồng thời các sở ngành, địa phương phối hợp với Sở để xây dựng các bài toán lớn cho lĩnh vực được phân công phụ trách. Kết quả đo lường và đánh giá sẽ dựa trên sự hài lòng và mức độ cải thiện chất lượng cung cấp cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố,” ông Nguyễn Việt Dũng chia sẻ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận cách thức triển khai hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khu vực công để mang lại hiệu quả. Trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ chính như: Thành lập Tổ công tác tại mỗi đơn vị để triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công của Thành phố; Huấn luyện nâng cao năng lực cho tổ công tác thực hiện các hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công; Triển khai xây dựng các bài toán lớn về hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công cho một số lĩnh vực quản lý nhà nước cụ thể; Triển khai các nhiệm vụ đổi mới sáng tạo hàng năm trong hoạt động quản lý nhà nước được phân công tại các đơn vị; Thúc đẩy cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố tham gia phát triển các giải pháp đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, trong hoạt động đổi mới sáng phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Đồng thời, cần phát triển cơ sở hạ tầng dữ liệu dùng chung cho các Sở ban ngành và các cơ sở dữ liệu mở cho cộng đồng để hỗ trợ cho các hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công; Thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế về đổi mới sáng tạo trong khu vực công…

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh Chu Vân Hải cho rằng để triển khai có hiệu quả các bài toán lớn cho Thành phố, cụ thể hóa các nhiệm vụ trên trong hoạt động đổi mới sáng tạo về lĩnh vực quản lý Nhà nước, cần thực hiện theo 5 bước: xây dựng nội dung các bài toán lớn; công bố rộng rãi cho cộng đồng về nội dung bài toán lớn; tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện; tổ chức phối hợp thực hiện; triển khai ứng dụng các nội dung của bài toán lớn và đánh giá kết quả./..V.Lê