Ông Nguyễn Công Thịnh - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường  (Bộ Xây Dựng) phát biểu khai mạc Hội thảo.

Tham dự Hội thảo gồm đông đảo hơn 100 đại biểu thuộc các Bộ ngành , Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng, các cơ quan tư vấn, các trường Đại học, Viện nghiên cứu…thuộc các tỉnh phía nam, có liên quan đến hoạt động xây dựng và phát triển Hạ tầng kỹ thuật đô thị .

Đây là Dự thảo lần thứ Bảy của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hạ tầng kỹ thuật đô thị được soát xét, bổ sung và cập nhật Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 07:2016/BXD, được thực hiện nghiên cứu biên soạn của 10 nhóm chuyên gia khoa học đầu ngành thuộc Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam .

Nội dung gồm 10 công trình:

1 QCVN 07-1 - Công trình cấp nước 

2 QCVN 07-2 - Công trình thoát nước

3 QCVN 07-3 - Công trình hào và tuy nen kỹ thuật

4 QCVN 07-4 - Công trình giao thông đô thị

5 QCVN 07-5 - Công trình cấp điện

6 QCVN 07-6 - Công trình cấp xăng dầu, khí đốt

7 QCVN 07-7 - Công trình chiếu sáng

8 QCVN 07-8 - Công trình viễn thông

9 QCVN 07-9 - Công trình  quản lý CTR và nhà vệ sinh công cộng

10 QCVN 07-10 - Công trình nghĩa trang

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp rất sâu sắc về các hạng mục công trình nói trên và đặc biệt các hạng mục công trình thiết yếu như Giao thông, Cấp và Thoát nước đô thị v.v…

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp rất sâu sắc về các hạng mục công trình nói trên và đặc biệt các hạng mục công trình thiết yếu như Giao thông, Cấp và Thoát nước đô thị v.v…

Sau gần 1 ngày làm việc Hội thảo đã kết thúc tốt đẹp. Ban chủ nhiệm đề tài đã lắng nghe, tiếp thu và giải trình các câu hỏi và góp ý của các đại biểu. Trên cơ sở các góp ý này, Ban chủ nhiệm đề tài sẽ phối hợp với Cục Hạ tầng kỹ thuật Bộ Xây dựng hoàn thiện lần cuối toàn bộ văn bản quy chuẩn để kịp trình Bộ Xây dựng triển khai các thủ tục  ban hành vào khoảng cuối năm 2022./..

PV