leftcenterrightdel
Học sinh lớp 1 vui vẻ chụp hình lưu niệm trong ngày tựu trường.

Đối với các bậc tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên, ngày tựu trường là 22/8/2022, khai giảng 5/9/2022.

Học kỳ 1 của học sinh tiểu học, THCS, THPT bắt đầu tính từ ngày 5/9/2022 đến 14/1/2023, đảm bảo 18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác. Học kỳ 2 từ ngày 16/1/2023 đến ngày 20/5/2023, đảm bảo 17 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác.

Riêng đối với hệ giáo dục thường xuyên bổ túc THCS đảm bảo 17 tuần thực học đối với khối 6, 7 và 16 tuần thực học đối với hai khối 8, 9.

Tương tự, hệ giáo dục thường xuyên bổ túc THPT đảm bảo 17 tuần thực học đối với khối 10 và 16 tuần thực học đối với hai khối 11, 12.

Đối với bậc mầm non tựu trường muộn hơn vào ngày 31/8/2022, khai giảng năm học vào ngày 5/9/2022. Học kỳ 1 bắt đầu triển khai từ ngày 5/9/2022 đến 14/1/2023, đảm bảo 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác. Học kỳ 2 bắt đầu triển khai từ ngày 16/1/2023 đến 20/5/2023, đảm bảo 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho hoạt động khác.

Ngày bế giảng năm học đối với học sinh bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên đều từ ngày 22 đến 26/5/2023.

Trong Kế hoạch chung cũng nêu rõ, bậc tiểu học, THCS xét hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 30/6/2023, hoàn thành tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2023-2024 trước ngày 31/7/2023.

Đối với bậc THPT, hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 trước ngày 31/7/2023. Riêng hệ giáo dục thường xuyên xét tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2023.

Ngoài ra, theo Kế hoạch, thời gian nghỉ Tết Âm lịch của học sinh sẽ bắt đầu từ 18/1/2022 (27 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 26/1/2022 (mùng 5 tháng 1 Âm lịch). Như vậy, học sinh sẽ được nghỉ Tết 9 ngày./..

V.Lê