Cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp ở Trường Quân sự Quân khu 7.

Hiện nay, môi trường và biến đổi khí hậu đã và đang là mối quan tâm của toàn cầu, là một trong những yếu tố quyết định tới sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Việt Nam là một trong những quốc gia trên thế giới được dự báo sẽ phải gánh chịu những ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu; cùng với đó, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn đang tiếp tục gia tăng với những diễn biến phức tạp và nghiêm trọng. Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp trong Quân đội là một trong những yếu tố quan trọng bảo đảm cho hiệu quả hoạt động quân sự, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp của đơn vị chính là sự hài hòa của cảnh vật trong không gian sống, khả năng tạo ấn tượng và cảm xúc của chúng đối với con người. Đó là sự kết hợp hài hòa của các yếu tố hữu hình, được tạo ra dưới tác động của tất cả những thành phần môi trường tự nhiên và những hoạt động có chủ đích của con người, đem lại những hiệu quả nhất định về mặt thẩm mỹ; là đối tượng để cán bộ, chiến sĩ thưởng thức, thư giãn, khám phá, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho quân nhân. Cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp của đơn vị là kết quả sự kết hợp quá trình xây dựng, lưu giữ và bảo vệ toàn bộ những yếu tố hữu hình như nhà cửa, khu vui chơi, công viên, cây xanh, hệ thống panô, áp phích… tạo nên diện mạo kiến trúc hài hòa, có tính thẩm mỹ cao của đơn vị.

Nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa, vai trò của việc xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, những năm qua, cùng với thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Quân sự Quân khu 7 luôn quan tâm xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần tạo dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh phong phú, tạo sân chơi bổ ích để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ được cống hiến và hưởng thụ giá trị các sản phẩm văn hóa của đơn vị.

Đảng ủy Nhà trường có nghị quyết lãnh đạo, Ban Giám hiệu Nhà trường xây dựng kế hoạch xác định những chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện theo từng năm, từng giai đoạn đạt kết quả thiết thực. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong toàn trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp là trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong toàn trường.

Thực hiện phong trào thi đua xây dựng đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp ở Trường Quân sự Quân khu 7 đã trở thành nền nếp. Các công trình được xây dựng đều gắn với xây dựng cảnh quan môi trường. Hằng năm, Nhà trường tổ chức hiệu quả Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, kết hợp thực hiện nền nếp “Ngày Chủ nhật xanh”, phát động phong trào trồng cây xanh xung quanh doanh trại, tạo cảnh quan xanh trong đơn vị.

Kết hợp chặt chẽ phong trào Xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp với phong trào thi đua quyết thắng và cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ Nhà trường luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, vất vả, huy động tối đa quỹ vốn và công sức chiến sĩ vào giờ nghỉ, ngày nghỉ xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường; xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng; cải tạo, làm mới nhiều đoạn đường nội bộ đơn vị; xây dựng, sửa chữa nhiều công trình thanh niên; làm được nhiều khuôn viên, tiểu cảnh, hàng ngàn bảng tin, biển báo, biển chỉ dẫn; trồng mới hàng ngàn cây xanh, cây ăn quả các loại, hàng nghìn mét vuông thảm cỏ; bổ sung hơn 1.000 chậu cảnh, bồn hoa; sửa chữa bổ sung các khu vui chơi, giải trí cho bộ đội; làm cho cảnh quan, môi trường của các cơ quan, đơn vị luôn sáng, xanh, sạch, đẹp như công viên.

Công tác bảo đảm vệ sinh môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp luôn được các đơn vị quan tâm. Thể hiện cụ thể bằng việc tích cực cải tạo khoảng trống, xây dựng khuôn viên, bồn hoa, thảm cỏ, trồng cây xanh phù hợp. Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ vệ sinh doanh trại ngày, tuần; thu gom, xử lý rác thải theo quy định. Các khu vực chăn nuôi, chế biến được quan tâm xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường,  tạo nên không gian chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp, vừa có giá trị kinh tế, vừa mang tính tính thẩm mỹ và nghệ thuật cao, tạo cho bộ đội có môi trường sinh hoạt, học tập lành mạnh, thân thiện, yên tâm gắn bó với đơn vị.

Đến nay, phong trào xây dựng đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp có bước phát triển mới, tạo ra sức sáng tạo không ngừng với những mô hình, cách làm hay, hiệu quả, nhất là trong việc bổ sung hệ thống khẩu hiệu cổ động sử dụng đèn led, làm mới pano hợp kim ngoài trời, xây dựng bảng tin thi đua kích cỡ thống nhất, tăng cường các mảng xanh trong khuôn viên doanh trại... Tại khu vực nhà làm việc của ban giám hiệu và khối cơ quan, nhà trường lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời, thích ứng cuộc sống xanh, thân thiện với môi trường.

Năm 2022, Nhà trường tổ chức tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị số 143/CT-BQP ngày 12/5/1992 của Bộ Quốc phòng “Về thực hiện cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị quân đội” đã khen thưởng 06 tập thể và 20 cá nhân tiêu biểu; khen thưởng 18 tập thể hoàn thành xuất sắc nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị chính quy; sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Phong trào xây dựng đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp có bước phát triển mới, tạo ra sức sáng tạo không ngừng với những mô hình, cách làm hay, hiệu quả.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp trong thời gian qua, Nhà trường rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người chỉ huy, phát huy tốt vai trò của cơ quan chính trị trong xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Từ thực tiễn xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp trong Nhà trường những năm qua cho thấy, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người chỉ huy, phát huy tốt vai trò hướng dẫn của cơ quan chính trị là yếu tố quyết định đảm bảo cho nhiệm vụ này đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Hằng năm, Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường xác định rõ mục tiêu, chủ trương, biện pháp lãnh đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện sát đặc điểm, tình hình đơn vị. Cơ quan chính trị hướng dẫn cụ thể nội dung, phương pháp tiến hành. Trên cơ sở đó cấp ủy, chỉ huy các phòng, khoa, đơn vị cụ thể hóa bằng kế hoạch tổ chức thực hiện với những chỉ tiêu, biện pháp phù hợp, có tính khả thi. Trong triển khai, các đơn vị luôn gắn kết với đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, xây dựng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện những đơn vị làm tốt, mô hình hiệu quả để phát huy và nhân rộng; chấn chỉnh kịp thời những nơi làm chưa tốt, những biểu hiện hình thức, hiệu quả thấp; đồng thời, phê phán nhận thức lệch lạc, thiếu trách nhiệm trong xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, coi đây là nhu cầu khách quan trong xây dựng môi trường văn hóa của đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.  Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và phong trào xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; thống nhất về ý chí và hành động, xây dựng ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao nhất trong tổ chức thực hiện. Đối với các khoa giáo viên, thông qua hoạt động giảng dạy, tuyên truyền, giáo dục cho học viên nâng cao nhận thức, hành động trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp ở Nhà trường; đẩy mạnh củng cố, chăm sóc cảnh quan môi trường khu vực các khoa. Đối với các đơn vị quản lý học viên, sinh viên, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ trung đội, đại đội trong công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức và duy trì nền nếp chính quy, quản lý học viên. Phát huy vai trò của các tổ chức, nhất là xung kích của đoàn viên thanh niên gắn với tổ chức hiệu quả các hoạt động thi đua, khen thưởng, tọa đàm, diễn đàn, hội thi, hội thao.

Cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp của đơn vị chính là sự hài hòa của cảnh vật trong không gian sống.

 

Ba tích cực huy động các nguồn lực để xây dựng, củng cố cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Đây là biện pháp quan trọng, giúp giải quyết mâu thuẫn giữa nguồn kinh phí có hạn của Nhà trường với nhu cầu đầu tư cho xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Theo đó, một mặt Nhà trường quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí trên cấp; mặt khác, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, phát huy nội lực, huy động công sức bộ đội, nguồn quỹ vốn của Nhà trường và tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương để xây dựng, củng cố doanh trại. Chú trọng động viên, tận dụng công sức, tay nghề của cán bộ, chiến sĩ, vật liệu sẵn có để củng cố, sửa chữa, xây dựng sân, đường nội bộ, khuôn viên, vườn hoa, cây cảnh… làm cho cảnh quan môi trường đơn vị ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp .

Bốn là, thường xuyên đưa nội dung bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường bổ sung vào nội dung, chương trình giáo dục, đào tạo cho các đối tượng học viên, sinh viên. Hàng năm, Nhà trường có trên 20 ngàn học viên, sinh viên về học tập. Xác định đây là đối tượng trung tâm để tuyên tuyền, giáo dục sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ bảo vệ môi trường, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã chỉ đạo cơ quan, khoa giáo viên lựa chọn nội dung, bổ sung vào chương trình giảng dạy nâng cao ý thức về vị trí, vai trò của quân đội đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường - một nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của quân đội và coi đây là “một nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”. Chú trọng, giáo dục cho học viên thấm nhuần chủ trương, chính sách, nắm vững các văn bản quy định của Nhà nước, của Quân đội liên quan đến bảo vệ môi trường. Qua đó xây dựng quyết tâm, ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đến nay, phong trào xây dựng đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp có bước phát triển mới, tạo ra sức sáng tạo không ngừng

 

Năm là, thường xuyên sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Hàng năm, Nhà trường tiến hành tốt công tác sơ kết ở cả ba cấp. Sơ kết đúng thực chất; đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Trên cơ sở đó, rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Các cơ quan, đơn vị, nhất là cấp ủy, chỉ huy các cấp phải xác định xây dựng đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp là nhiệm vụ thường xuyên, vừa có ý nghĩa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, từ đó đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; chủ động triển khai đổi mới các hình thức, nội dung, phương pháp hoạt động sát với tình hình đơn vị. Duy trì nền nếp kiểm tra thi đua, chấm điểm, nhận xét, đánh giá khách quan, chính xác, kịp thời gắn với phong trào thi đua quyết thắng, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, kịp thời phản ánh kết quả thi đua, gương người tốt, việc tốt, xây dựng, nhân rộng các mô hình, các điển hình tiên tiến; làm chuyển biến từ nhận thức đến hành động của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong xây dựng, củng cố cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua và những kết quả đã đạt được, sẽ là cơ sở để Trường Quân sự Quân khu 7 tiếp tục triển khai phong trào thi đua xây dựng, củng cố cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp trong thời gian tới đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./..

Trung tá, ThS Nguyễn Thanh Bình- Phòng Chính trị, Trường Quân sự Quân khu 7