Đại diện lãnh đạo huyện Nhà Bè thông tin tại buổi làm việc.

 

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã được nghe đồng chí Trần Văn Sáng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Nhà Bè trình bày những kết quả nổi bật sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, tại Đại hội Đảng bộ huyện Nhà Bè nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra 03 chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện ủy (Chương trình xây dựng đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính giai đoạn 2020 - 2025; Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn Huyện Nhà Bè giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo; Chương trình xây dựng gia đình hạnh phúc giai đoạn 2020 – 2025).  Sau Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân Huyện, các cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng 24 chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết và tổ chức học tập, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn.

Qua gần 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết trong điều kiện tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhưng bằng sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, huyện Nhà Bè đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Về kinh tế, tổng giá trị sản xuất ước đạt 64.126.359 tỷ đồng, đạt 87,13% (năm 2020 đạt 98,38%); trong đó, ngành thương mại - dịch vụ đạt 85,55%, ngành công nghiệp – xây dựng 83,87% và nông - lâm, thủy sản tăng 98,6%. Về thực hiện vốn đầu tư công: Huyện xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn, kết quả đã giải ngân đạt 76,4% (năm 2021 là 84,64%). Thu ngân sách Nhà nước (thu nội địa) đạt 70,79%. Thu ngân sách địa phương đạt 161,44%. Các ngành kinh tế do huyện quản lý tăng trưởng khá.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng  cho các dự án trọng điểm của Huyện, như: Dự án Cầu Long Kiểng nối 2 xã Phước Kiển – Nhơn Đức; dự án xây dựng Cầu bắc qua kênh Cây Khô; dự án mở rộng Bệnh viện huyện Nhà Bè… các dự án trọng điểm của Huyện đã và đang được đẩy mạnh thi công, góp phần là động lực cho phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

 

Công tác văn hóa- xã hội, an ninh quốc phòng được huyện quan tâm triển khai thực hiện. Huyện đã tổ chức chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho diện gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; thực hiện các giải pháp chủ động, linh hoạt trong dạy và học, chăm lo, hỗ trợ học bổng, phương tiện học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch, tỷ lệ huy động trẻ hàng năm trong độ mầm non và các cấp đạt 100%. Triển khai đồng bộ các giải pháp và huy động sức mạnh toàn dân nhằm đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ đến người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, với phương châm “không ai đứng ngoài” và “không ai bị bỏ lại phía sau”. An ninh, quốc phòng được đảm bảo…

Thời gian qua, công tác xây dựng hệ thống chính trị được Huyện ủy Nhà Bè quan tâm. Sau khi tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã kịp thời bố trí nhân sự, hoạt động của Hội đồng nhân dân Huyện ổn định và hoạt động nền nếp. Công tác cán bộ được quan tâm tất cả các khâu quy hoạch, đánh giá, bố trí sử dụng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt, đồng thời chuẩn bị nguồn cán bộ kế cận. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 100% cán bộ chủ chốt đạt chuẩn về chuyên môn và lý luận chính trị, số lượng cán bộ được đào tạo sau đại học ngày càng tăng, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ máy chính quyền luôn được tập trung củng cố, kiện toàn, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải hành chính, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 100%. Tổ chức tốt công tác tiếp công dân và duy trì việc tiếp xúc đối thoại với Nhân dân hàng quý nhằm lắng nghe, giải quyết những nguyện vọng, bức xúc của nhân dân kịp thời.

 

Các đại biểu trao đổi tại buổi làm việc

Về kết quả công tác xây dựng Đảng, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… được huyện Nhà Bè qua 5 năm triển khai thực hiện, với sự quyết liệt và chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng lên, nhận diện sâu sắc hơn về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng thời, các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày được nâng cao.

Cùng với đó, việc thực hiện nhóm nhiệm vụ, giải pháp về cơ chế, chính sách được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung thực hiện bằng nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể, khả thi. Cấp ủy các cấp, các cơ quan, đơn vị từ Huyện đến cơ sở trong toàn Huyện đã nghiêm túc thực hiện, phối hợp hiệu quả. Qua đó, nhiều vấn đề khó khăn của doanh nghiệp, của người dân được giải quyết, góp phần phát triển kinh tế, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên được tăng cường. Công tác cán bộ ngày càng chặt chẽ, khắc phục dần hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đến nay cán bộ chủ chốt diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đạt chuẩn về chuyên môn theo quy định là 100%, trong đó có 34,46% có trình độ trên đại học; 94,6% có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị.

Những năm qua, việc triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về kiểm tra, giám sát được Huyện ủy Nhà Bè triển khai bài bản. Việc phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức  chính trị - xã hội được huyện tập trung đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Huyện Nhà Bè cũng thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội đảng cấp cơ sở. Đồng chí Trần Văn Sáng cho biết: Hiện đảng bộ huyện Nhà Bè có 30 cơ sở đảng, trong đó có 15 đảng bộ và 15 chi bộ cơ sở, có 159 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng bộ bộ phận sẽ tiến hành đại hội.

Để chuẩn bị Đại hội đảng cấp cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch lãnh đạo tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Ngoài ra chỉ đạo các ban Huyện ủy ban hành hướng dẫn cơ sở nhằm phục vụ đại hội như: hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự Đại hội, hướng dẫn nhân sự đại hội đảm bảo theo đúng quy định và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Chúc mừng những kết quả sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Nhà Bè, đồng chí Trần Doãn Tiến cho rằng, huyện Nhà Bè năng động và nhiều tiềm năng phát triển đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của nhân dân trong và ngoài nước, cũng như các nhà đầu tư. Cùng với những kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết, cũng còn nhiều vấn đề trong thực tiễn cần được tháo gỡ.

Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định, trong thời gian tới, báo tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền huyện Nhà Bè đẩy mạnh tuyên truyền, góp phần nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo của huyện, với tinh thần “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu”./.

 

 

K.V