Toàn cảnh hội thảo

Phát biểu đề dẫn tại tọa đàm, Bí thư Quận đoàn Phan Lê Huy Hoàng cho biết: Phát huy vai trò của tuổi trẻ, thời gian qua, Quận đoàn đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của Đoàn trong việc đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới như: Phát huy vai trò của Câu lạc bộ Lý luận trẻ và nhóm tu dưỡng rèn luyện tại các cơ sở Đoàn địa bàn dân cư; thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội; tổ định hướng thông tin tham gia đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái và những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Ra mắt thành lập Nhóm Lực lượng nòng cốt chính trị tham gia nhóm phản bác các thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch trên mạng xã hội; thực hiện “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thành phố”, “Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn” với những tiêu chí cụ thể phù hợp với đặc điểm, điều kiện sống, học tập, lao động của thanh thiếu nhi trên địa bàn quận; tăng cường truyền tải thông tin tích cực đến đoàn viên, thanh niên nhằm đẩy lùi, giảm bớt sự tác động của các thông tin tiêu cực đặc biệt là môi trường mạng xã hội, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, triển khai sâu rộng các đợt sinh hoạt chủ điểm, sinh hoạt chính trị đến đoàn viên, thanh niên trên địa bàn quận…

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Quận ủy Đặng Bình Yên phát biểu tại hội thảo

Tham gia tọa đàm có 6 tham luận với các nội dung chủ yếu: Giải pháp phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong tham gia tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Những hoạt động thiết thực tại địa phương phát huy tinh thần xung kích tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng;  Nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng hiện nay; Nhận thức của đoàn viên thanh niên là chiến sĩ, lực lượng vũ trang trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay; Giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính sự nghiệp, góp phần xây dựng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh trên mạng xã hội hiện nay; Giải pháp tăng cường công tác giáo dục lý tưởng chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh niên, học sinh khối trung học phổ thông.

Tọa đàm ghi nhận 8 lượt ý kiến của đoàn viên, thanh niên xoay quanh các nội dung đánh giá thực trạng của thanh niên tại đơn vị, địa phương trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay; chia sẻ, giới thiệu những kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay của các cá nhân, đơn vị, đồng thời đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với đối tượng, tình hình thực tiễn của đơn vị nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của thanh niên, để mỗi đoàn viên thanh niên thực sự là chiến sĩ, lực lượng xung kích, tiên phong trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các bạn trẻ chia sẻ tại tọa đàm

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Quận ủy Đặng Bình Yên cũng khẳng định: “Với tư cách là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”; các cấp ủy đảng cần quan tâm, hỗ trợ cho Đoàn để phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao chất lượng trang mạng xã hội đơn vị nhằm tăng cường tuyên truyền, lan tỏa, chia sẻ các thông tin tích cực để định hướng cho đoàn viên thanh niên…/.

Tường Vy