Không chỉ giảm giá điện cho khách hàng, việc đảm bảo nguồn cung ứng điện cũng được EVNHCMC triển khai
(Ảnh minh họa: HM)
 
Theo đó, 2.238.050 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt đã được giảm tổng số tiền là hơn 341.3 tỷ đồng, 83.393 khách hàng sản xuất được giảm hơn 420.6 tỷ đồng, hơn 242.6 tỷ đồng cho 65.881 khách hàng kinh doanh, gần 38.7 tỷ đồng cho 453 khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch và hơn 3.5 tỷ đồng cho 36 cơ sở cách ly y tế.

 

Theo quy định của Bộ Công Thương, mức giảm giá điện, tiền điện cho các đối tượng khách hàng cụ thể như sau: giảm 10% giá điện đối với các khách hàng sử dụng điện sản xuất, kinh doanh; giảm 10% giá điện từ bậc 1 đến bậc 4 đối với các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt; giảm từ giá kinh doanh xuống bằng mức giá sản xuất đối với khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch, sau đó giảm tiếp 10%; giảm tiền điện trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 (20% hoặc 100% tuỳ theo quy định cụ thể tại văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL).

Thời gian áp dụng hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện là ba (03) tháng liên tiếp, thời điểm áp dụng đối với khách hàng sinh hoạt là từ kỳ hóa đơn tháng 5/2020 cho đến kỳ hóa đơn của tháng 7/2020, đối với khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt được tính từ phiên 16/4/2020 cho đến hết ngày 15/7/2020./..

 

 

 

Hương Thảo