Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh: SGGP)

Tiếp tục huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư phát triển

Trong đó, hội nghị thống nhất đánh giá kinh tế - xã hội của TP Hồ Chí Minh từ đầu năm 2022 đến nay đã phục hồi rất nhanh chóng, có nhiều điểm sáng. Thời gian còn lại của năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội TP đang có nhiều thuận lợi nhưng cũng đang đối mặt với những khó khăn, thách thức.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, trên cơ sở phân tích thuận lợi, khó khăn, khách quan, chủ quan và những hạn chế tồn tại, Hội nghị cơ bản thống nhất với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp do Ban cán sự đảng UBND TP đề xuất. Xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt đó là tiếp tục xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư phát triển, cơ cấu lại kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng cường năng lực quản trị, quản lý đô thị hiện đại, chủ động đề xuất Trung ương những cơ chế, chính sách nhằm tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc mà địa phương không thể giải quyết.

Để bảo đảm cho việc tăng tốc và phát triển bền vững, Hội nghị nhấn mạnh, thời gian tới TP cần chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thực hiện Chủ đề năm 2022, trong đó tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn của người dân và doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; khẩn trương thực hiện Chương trình chuyển đổi số; hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Cùng với đó là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 128/NQ-CP và Nghị quyết 38/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phòng, chống dịch và “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Tăng cường củng cố hệ thống y tế cơ sở và đào tạo nhân lực y tế; bảo đảm tốt nhất nhu cầu điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chuẩn bị kỹ và thực hiện tốt, an toàn chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi...

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chỉ đạo, tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách đặt ra sau đại dịch, trọng tâm là công tác phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Cụ thể TP nghiên cứu triển khai các dự án xây dựng nhà ở phục vụ công nhân, người lao động. Trong đó, khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về pháp luật để từng bước hiện thực hóa chương trình nhà ở xã hội và giải tỏa nhà tạm trên kênh rạch.

TP tiếp tục rà soát và huy động nguồn lực thực hiện hỗ trợ các hộ nghèo, khó khăn, các cháu mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt sau đại dịch. Đồng thời, thành phố khẩn trương hoàn thiện để sớm triển khai chương trình hành động “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên lưu ý, quan tâm quy hoạch cán bộ đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài. Trong đó TP cần có cơ chế đột phá tạo nguồn cán bộ trẻ; thu hút tài năng, khuyến khích cơ chế tự kiểm tra, giám sát, tự phát hiện xử lý của các cấp ủy, tổ chức đảng. Chăm lo xây dựng tổ chức đảng ở địa bàn dân cư, doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp…

 

 

Cơ cấu lại và đổi mới hoạt động kinh tế đảng theo hướng tinh gọn, hiệu quả

Liên quan đến đề án tổ chức sắp xếp, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế Đảng của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh thông tin, hội nghị đã thảo luận và thống nhất cao; đồng thời định hướng một số quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết 14 về hoạt động kinh tế đảng.

Cụ thể, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế Đảng nhằm tạo nguồn thu hợp pháp để bổ sung ngân sách Đảng bộ TP. Tuyệt đối không để xảy ra thất thoát tài sản của nhà nước và không để xảy ra lãng phí, vi phạm, tiêu cực trong quá trình tổ chức quản lý và thực hiện.

Cùng với đó, phải cơ cấu lại và đổi mới hoạt động kinh tế Đảng theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tập trung đầu tư trên các lĩnh vực rủi ro thấp, nguồn thu ổn định; không đầu tư trên các lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bất động sản (trừ hoạt động đầu tư, khai thác cho thuê tài sản nhà đất thuộc sở hữu của Đảng bộ thành phố).

Đồng thời, đổi mới, hoàn thiện mô hình quản lý, giám sát các doanh nghiệp kinh tế đảng và phần vốn đầu tư của Đảng bộ TP tại doanh nghiệp, trong đó tạo đột phá về tổ chức bộ máy và phân cấp quản lý, trao quyền chủ động cho doanh chúng ta đã từng có bài học kinh nghiệm như thời gian qua.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, TP đã đi qua chặng đầu của năm 2022 với nhiều kết quả đáng mừng, nhưng trước mắt TP vẫn còn phải vượt qua những khó khăn, phải tiếp tục vượt qua thử thách. Song chúng ta có nhiều khát khao, kỳ vọng.

“Hơn lúc nào hết, đội ngũ lãnh đạo từng cấp, từng ngành phải thật sự cầu thị, nói đi đôi với làm, điều này đã thể hiện trong thời gian qua. Phát huy mỗi người làm đúng và làm tốt nhiệm vụ được giao, lấy hiệu quả và sản phẩm cụ thể làm thước đo; phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, năng động, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”. Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh./.

 

An Nhiên