Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên kết luận tại Hội nghị. (Ảnh: Việt Dũng)

 Đánh giá 1 năm thực hiện Nghị quyết số 05 ngày 15/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh (Nghị quyết 05) về kế hoạch tổng thể phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn Thành phố  sau ngày 15/9/2021, đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định, Nghị quyết 05 là kết quả trí tuệ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh. Nghị quyết đã thể hiện ý Đảng, lòng dân và đã đi vào cuộc sống một cách nhanh chóng, hiệu quả. Những kết quả đạt được đến nay là toàn diện, được Trung ương Đảng, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đánh giá cao, Nhân dân ghi nhận và đồng tình ủng hộ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng cho rằng, từ những kết quả đã đạt được cho Thành phố niềm tin trong thời gian tới, với ý chí quyết tâm sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chiến lược mà Nghị quyết 05 đã đề ra, góp phần thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI.

Về tình hình kinh tế, xã hội 9 tháng qua, Hội nghị cũng thống nhất đánh giá bối cảnh năm 2022 còn nhiều khó khăn song với ý chí, quyết tâm của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của Thành phố đã có những chuyển biến rất quan trọng.

Cụ thể, tổng sản phẩm nội địa ước tăng 9,71 % so với cùng kỳ, dự báo có thể đạt gần 9% cho cả năm năm 2022. Nhiều lĩnh vực sản xuất đã vươn lên mạnh mẽ, tự chủ về công nghệ, tỷ lệ nội địa hóa và các giá trị gia tăng ngày càng cao. Thị trường tiêu thụ không ngừng mở rộng. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã được dự báo đạt và vượt kế hoạch.

Để có được những kết quả trên, ngoài nỗ lực chung của toàn hệ thống chính trị TP Hồ Chí Minh, Thành phố đã huy động rất nhiều trong Nhân dân để tham gia hưởng ứng và thực hiện các kế hoạch, chiến lược đề ra. Bên cạnh đó, công tác giám sát, lắng nghe và tiếp nhận thông tin, chuyển tải thông tin giao các cơ quan chức năng xử lý ngày càng kịp thời hơn; đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải quyết một số tồn đọng mà từ trước tới nay TP Hồ Chí Minh chưa giải quyết được.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho rằng, 3 tháng còn lại của năm 2022 là thời gian tuy ngắn nhưng rất quan trọng và đó cũng là một thử thách không nhỏ, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị phải tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo, trước hết là chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cần nhận thức đầy đủ và đúng đắn, sâu sắc những tiềm năng, lợi thế vượt trội của TP Hồ Chí Minh, vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Thành phố trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và phát triển vùng Đông Nam Bộ nói riêng. Từ đó, đẩy mạnh hơn nữa việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung ưu tiên nguồn lực để thực hiện thành công các đột phá chiến lược, tháo gỡ ách tắc, điểm nghẽn về thể chế, kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực hiện nay.

 

Hội nghị lần thứ 17 (mở rộng) của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công. (Ảnh: Việt Dũng)


Cùng với đó, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng. Trong đó, Thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khẩn trương và hoàn thành với chất lượng cao nhất các chương trình, đề án thuộc 4 chương trình trọng điểm đột phá phát triển Thành phố. Tiếp tục triển khai tổng kết Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54 của Quốc hội để báo cáo với Bộ Chính trị và sau đó báo cáo với Quốc hội, mạnh dạn đề xuất với Trung ương, chọn Thành phố để thực hiện thí điểm những vấn đề mới, những vấn đề cần thiết, phát sinh trước yêu cầu đổi mới sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, để từ đó rút kinh nghiệm cho việc thực hiện chung cả nước.

Trên cơ sở các kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu, Thành phố phải có giải pháp chỉ đạo tăng tốc trong năm 2023, trong đó ưu tiên đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Trước hết là triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3, hoàn thành đường Vành đai 2 và xúc tiến Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4.

Đồng thời tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa những nội dung trọng tâm của Nghị quyết 05, trong đó quan tâm đến vấn đề thuộc về thẩm quyền của Thành phố có liên quan tới thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực y tế, văn hóa, giáo dục; tháo gỡ nhanh những rào cản, vướng mắc, giải quyết vấn đề nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân; đẩy mạnh chuyển đổi số mang tính thực chất và kết quả, thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; tiếp tục củng cố, đổi mới và phát triển hệ thống an sinh, bảo trợ xã hội trên địa bàn Thành phố, nâng cao chất lượng sống của người dân…

Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh, Thành phố quyết tâm giữ vững thành quả phòng chống dịch để không bị động, bất ngờ, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng của người dân; kiên quyết, ứng phó, kịp thời, có hiệu quả trong trường hợp bệnh bùng phát trở lại, không để dịch chồng dịch.

Bí thư Thành ủy yêu cầu, toàn hệ thống chính trị TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy, hành động quyết liệt hơn nữa để mang lại kết quả cao hơn nữa. Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm hơn nữa; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của từng cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy mạnh mẽ tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua thử thách./..

V.Lê