Đổi mới sáng tạo tại TP Hồ Chí Minh đang trở thành phong trào phát triển mạnh mẽ.

 TP Hồ Chí Minh là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước, có sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thời gian qua, TP đã có nhiều nỗ lực nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế thông qua thu hút đầu tư phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh. Tại Thành phố hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo đã từng bước hình thành các mạng lưới liên kết, thúc đẩy dòng chảy tri thức, công nghệ trong và ngoài nước. Đây là tiền đề quan trọng để mở rộng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, kết nối có hiệu quả với các hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của các quốc gia trong khu vực.

Tuy nhiên qua đánh giá, hệ sinh thái khởi nghiệp của Thành phố còn nhiều hạn chế, đặc biệt là chính sách về đầu tư, các vấn đề liên quan đến thoái vốn, cho vay, vốn đầu tư mạo hiểm; thiếu những chính sách về tài chính để hỗ trợ, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái; khuyến khích các cá nhân đầu tư mạo hiểm và khiến các nhà đầu tư còn e ngại, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo mất động lực tham gia kinh doanh.

Theo số liệu báo cáo, hiện TP Hồ Chí Minh có gần 2.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, trong đó có 65% tập trung ở lĩnh vực công nghệ thông tin, hơn 100 quỹ đầu tư mạo hiểm. Hơn 44 cơ sở ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp gồm cả nhà nước và tư nhân. Các cơ sở ươm tạo nhà nước hầu hết tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, tự động hóa, cơ khí tự động hóa… Đây là các lĩnh vực cần thời gian ươm tạo dài, vốn đầu tư lớn nhưng chính các lĩnh vực mới này tạo ra được công nghệ lõi cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thành phố, là yếu tố quan trọng để hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố phát triển bền vững và có lợi thế cạnh tranh.

Trong khi đó, các cơ sở ươm tạo tư nhân tập trung phần lớn đầu tư và tăng tốc cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, thương mại điện tử và công nghệ tài chính… do chi phí đầu tư không quá lớn, thời gian ươm tạo ngắn, thu hồi vốn nhanh. Đây là nhóm đối tượng quan trọng trong việc ươm mầm và phát triển các sản phẩm dịch vụ đổi mới sáng tạo cho Thành phố.

Đồng hành với các cơ sở ươm tạo là 200 các tổ chức khoa học và công nghệ, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung, các trung tâm, tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo, cá cơ sở kỹ thuật hỗ trọe doanh nghiệp nhỏ và vừa, các tổ chức xúc tiến và hỗ trợ, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phá triển công nghệ và  chuyển đổi số. Đây là các tổ chức thúc đẩy việc phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ngày càng có hiệu quả và chất lượng hơn.

Năm 2022, Thành phố ghi nhận những nỗ lực không ngừng của cả cộng đồng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại thành phố, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyển đổi số nhằm vực dậy kinh tế sau dịch bệnh COVID-19. Theo báo cáo từ Crunchbase thì trong năm 2022 thành phố ghi nhận 69 thương vụ đầu tư mạo hiểm với 45 thương vụ công vụ công bố với tổng giá trị là 591 triệu USD. Theo dữ liệu của Trung tâm nghiên cứu và lập bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu công bố bảng xếp hạng hệ sinh thái startup năm 2022 thì Thành phố tăng 68 bậc tiến gần đến top 100.

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025 được Thành phố triển khai với nhiều chương trình, kế hoạch.

 

Trong thời gian qua, chính quyền Thành phố có nhiều chương trình, kế hoạch nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo cũng như hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, có thể kể đến “Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố giai đoạn 2021-2025” nhằm nâng cao năng lực đổi mới cho 900 doanh nghiệp, phát triển hơn 300 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp trong GRDP của Thành phố đến năm 2025 đạt từ 45-50%; tổ chức Tuần lễ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố thu hút trên 6000 lượt khách tham gia trực tuyến và trực tiếp; tổ chức giải thưởng đổi mới sáng tạo; các hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công… Năm 2022, , TP hỗ trợ 5 dự án ươm tạo, 2 khóa huấn luyện; hỗ trợ gần 2.000 học viên và 158 dự án. Riêng chương trình hỗ trợ dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong gần 60 dự án nghiêm thu trong 5 năm qua đã có 9 dự án gọi được vốn.../...

Phú Đức