Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khai mạc ngày hội. (Ảnh: Việt Dũng)

Ngày 18/11, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc TP Hồ Chí Minh gắn với tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư năm 2023. Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham dự.

Phát biểu khai mạc ngày hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Trần Kim Yến khẳng định, sau 20 năm triển khai thực hiện, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc và là nhu cầu thiết thực của đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Ngày hội đã nhận được sự quan tâm ủng hộ và tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo các ban, ngành, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Thành phố. Việc tổ chức tốt Ngày hội đã góp phần đổi mới, nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết, tạo sự gắn bó chặt chẽ trong cộng đồng; là cơ sở để phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy nguồn lực và sức sáng tạo trong Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước.

Đồng chí Trần Kim Yến cho rằng, với niềm tin vào sự đổi mới và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, sự lãnh đạo toàn diện và sát sao của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, sự đồng hành, hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức chính trị - xã hội cùng với truyền thống đoàn kết – nghĩa tình – nhân ái, khát vọng vươn lên của Nhân dân và cả hệ thống chính trị Thành phố sẽ là ngọn lửa tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết số 31-NQ/TW của Trung ương, Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, phát triển nhanh, bền vững.

leftcenterrightdel
Không gian triển lãm tại Ngày hội. (Ảnh: CM)

Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, cố gắng, nỗ lực của MTTQ các cấp thành phố, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện Ngày hội có hiệu quả, đổi mới ngày hội phù hợp với tình hình địa phương, cơ sở, đặc biệt trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19. Đồng thời biểu dương sự nỗ lực, nhiệt tình của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, đặc biệt là Ban công tác Mặt trận đã tận tụy, trách nhiệm, làm nên thành công và lan tỏa thêm ý nghĩa của Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư...Nhiều hoạt động, nội dung, cách làm của Mặt trận Thành phố là cơ sở để Mặt trận Trung ương nghiên cứu đổi mới và phổ biến, hướng dẫn mô hình, chia sẻ kinh nghiệm cho Mặt trận các địa phương.

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, việc tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" cần tiếp tục đổi mới, đáp ứng mục tiêu phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, để mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng đều có trách nhiệm và có cơ hội tham gia xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, dân tộc cường thịnh, trường tồn trong thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh cho rằng, cần tiếp tục tham mưu Thường trực Thành ủy và cấp ủy đảng quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong về vị trí, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong nòng cốt đoàn kết, tập hợp và phát huy vai trò nhân dân; từ đó tăng cường trách nhiệm trong công tác phối hợp với MTTQ VN để hướng dẫn và tạo điều kiện cho các khu dân cư tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, làm cho Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” trở thành hoạt động nền nếp phong phú và sinh động về hình thức và hấp dẫn nội dung và thiết thực tại các địa bàn dân cư trong toàn Thành phố.

leftcenterrightdel
Chương trình văn nghệ tại Ngày hội.(Ảnh: CM)

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của thành phố tiếp tục phát huy truyền thống, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh trật tự của từng địa bàn, chủ động đề xuất, lựa chọn chủ đề hằng năm phù hợp để Ngày hội trở nên hấp dẫn, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần quan trọng thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng tại các địa phương.

Căn cứ điều kiện, tình hình địa bàn, MTTQ Việt Nam các cấp lựa chọn phương thức tổ chức Ngày hội phù hợp; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên huy động nguồn lực hỗ trợ cho các khu dân cư để tổ chức Ngày hội. Chú trọng phát hiện, tôn vinh và biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, các mô hình hữu ích cho cộng đồng...

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh tin rằng, trong thời gian tới hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp TP Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ ngày càng hiệu quả, đáp ứng sự tin tưởng của cấp ủy, sự mong đợi của các tầng lớp nhân dân trong TP, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học, công nghệ của khu vực Đông Nam Á, đô thị thông minh gắn với khu đô thị sáng tạo, về đích trước trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

leftcenterrightdel
Triển lãm sản phẩm tiêu biểu. (Ảnh: CM)

Trong khuôn khổ chương trình còn có nhiều hoạt động ý nghĩa, vui tươi, đầm ấm. Cụ thể, Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết; Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”; khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; Tuyên dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, xã, thị trấn và Trưởng Ban Công tác Mặt trận và gương “Người tốt,việc tốt” tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2023.

Lễ Ra mắt Quỹ An sinh xã hội TP Hồ Chí Minh; Chương trình trao sổ tiết kiệm cho 180 em học sinh mồ côi do dịch bệnh COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn; Lễ Trao giải báo chí “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố - Vì hạnh phúc của Nhân dân” lần 2; Tuyên dương 44 mô hình tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong cộng đồng tôn giáo tại Thành phố; Chương trình “Chia sẻ yêu thương”; Chương trình Trò chơi dân gian.

Bên cạnh đó, Ngày hội còn tổ chức Triển lãm hình ảnh các hoạt động tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; triển lãm sản phẩm tiêu biểu; gian hàng tư vấn pháp luật miễn phí; chương trình liên hoan văn hóa văn nghệ, hội thi tìm hiểu về “Nông sản thời công nghệ số”; Hội thi truyền thông bảo vệ môi trường; Phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023…/..

PV