Thực hiện nghi thức ra mắt Ứng dụng Sổ tay điện tử Xây dựng Đảng quận 1.

 Sổ tay điện tử Xây dựng Đảng nhằm cụ thể hóa Chương trình 07-CTr/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong hệ thống chính trị Quận 1 giai đoạn 2020 - 2025; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên nhất là phát huy vai trò của đồng chí bí thư chi bộ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch...

Sổ tay điện tử Xây dựng Đảng Quận 1 gồm 4 phần: Phần 1. Văn bản của Đảng bộ Quận 1: Thường xuyên cập nhật các văn bản do Ban Thường vụ Quận ủy Quận 1 ban hành ở lĩnh vực công tác xây dựng Đảng.

Phần 2: Định hướng công tác tư tưởng: Cung cấp nội dung trọng tâm phục vụ sinh hoạt chi bộ, đảng bộ theo tháng, quý và định hướng công tác tư tưởng trong những thời điểm, giai đoạn quan trọng.

Phần 3: Nhận diệnBao gồm 2 mục:

 + Mục 1: Cung cấp danh sách các trang cộng đồng chính thống của thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức, các quận, huyện trên địa bàn thành phố và danh sách các báo, đài, trang nhóm tuyên truyền thống của Thành phố Hồ Chí Minh và Trung ương có chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

 Mục 2: Cung cấp danh sách một số tài khoản mạng xã hội, trang, nhóm, kênh youtube xấu độc, giả mạo (có cập nhật thường xuyên).

Phần 4: Tài liệu tham khảoHiện tại cung cấp 235 quyển sách, gần 800 bài viết và các video clip về các lĩnh vực để phục vụ cho nghiên cứu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ứng dụng được thiết lập trên nền tảng tích hợp tại Website Trang tin Đảng bộ Quận 1, có cấp quyền truy cập cá nhân đến: thành viên Ban Chỉ đạo 35 cấp quận, Bí thư cơ sở đảng, Bí thư chi bộ khu phố theo đường link http://quanuy1hcm.org.vn/sotaydientu/.

Hoàng Mẫn