Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các Khu chế xuất, Khu công nghiệp; Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các quận, huyện, thành phố Thủ Đức theo dõi sát tình hình lao động, việc làm, quan hệ lao động tại các doanh nghiệp; tham gia tham vấn, hỗ trợ, hướng dẫn các trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn. Đồng thời, có giải pháp giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng của người lao động; các cam kết của doanh nghiệp với người lao động; yêu cầu các doanh nghiệp sớm công bố kế hoạch trả lương, thưởng, các khoản hỗ trợ người lao động, thời gian nghỉ Tết.

 Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN
 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố cùng các đơn vị liên quan tăng cường giám sát việc xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động; giám sát tình hình trả lương, thưởng dịp Tết; phối hợp thực hiện chăm lo Tết cho công nhân lao động theo kế hoạch chung của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, Sở tăng cường quản lý nhà nước về lao động, đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính sách pháp luật đối với người lao động, nhất là chế độ tiền lương, tiền thưởng; hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết kịp thời các thắc mắc, khiếu nại, kiến nghị của doanh nghiệp và người lao động trong việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động.

Đối với các trường hợp người lao động bị cắt hợp đồng, ngừng việc, mất việc làm, Sở chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các phiên, sàn giao dịch việc làm kết nối cung - cầu lao động; thực hiện kịp thời các chính sách bảo hiểm thất nghiệp như: trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ đào tạo nghề… Qua đó, nhằm đảm bảo quyền lợi và việc làm cho công nhân, người lao động, nhất là trong những tháng cuối năm.

Đồng thời, Sở cũng yêu cầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện và thành phố Thủ Đức chủ động nắm bắt tình hình các doanh nghiệp trên địa bàn; phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố rà soát các doanh nghiệp còn nợ đọng bảo hiểm xã hội và có khả năng gián đoạn đơn hàng để có kế hoạch xử lý kịp thời nhằm đảm bảo việc làm, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động…/.


Thanh An (t/h)