Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và Thường trực Quận ủy Quận 6 trao Giấy khen đến các tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

*Chiều 18/5, Quận ủy quận 6 (TP Hồ Chí Minh) tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị; khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024. 

Quận cũng khen thưởng tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu năm 2023, đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền (2019 - 2023) nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2024) và 113 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2024),

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tham dự Hội nghị.

Tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy quận 6 Ma Xuân Việt cho biết, qua 3 năm triển khai Kết luận 01, quận 6 đã đạt được kết quả tích cực; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị, trong mỗi cán bộ đảng viên và tầng lớp nhân dân.

Trong đó, nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình, nhiều mô hình, cách làm hay tiếp tục được phát huy, nhân rộng; qua đó, góp phần giải quyết những vấn đề trọng tâm, phát sinh từ thực tiễn, liên quan lợi ích chính đáng của nhân dân.
Dịp này, Quận ủy quận 6 biểu dương khen thưởng 18 tập thể, 31 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương 6 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2023; 46 đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền (2019 - 2023); 4 cá nhân thực hiện tốt công tác theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ cho đảng bộ cơ sở.

Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức học tập, quán triệt, tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm, tình hình, điều kiện của từng cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân. Ngoài ra cần giải quyết có hiệu quả, thấu tình, đạt lý tâm tư, nguyện vọng, đề nghị chính đáng của người dân với tinh thần “Dân là gốc” hướng tới chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

*Cùng ngày 18/5, Thành ủy TP Thủ Đức tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2024; ra mắt Sổ tay điện tử học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp và Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình trong học và làm theo Bác.

Qua 3 năm thực hiện Kết luận 01, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh học và làm theo Bác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chính đốn Đảng và hệ thống chính trị, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác tuyên truyền được các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, cấp ủy và người đứng đầu đổi mới, sáng tạo, chủ động xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực, hiệu quả phù hợp tình hình của từng địa phương. Qua đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức đã ghi nhận và biểu dương 206 gương tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều mô hình hay đã và đang lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, thông qua việc học và làm theo Bác nhiều năm liền (trong đó có 15 tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng cấp TP Hồ Chí Minh).

Theo Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp, TP Thủ Đức thân thiện hơn, hấp dẫn hơn, phát triển vượt bậc hơn và thay da đổi thịt từng ngày là nhờ có sự đóng góp rất lớn của những cá nhân, tập thể điển hình được tuyên dương hôm nay.

Tại Hội nghị, Thành ủy TP Thủ Đức ra mắt ứng dụng Sổ tay điện tử “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ứng dụng sẽ góp phần quan trọng trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về chuyển đổi số trong công tác Đảng; đẩy mạnh việc học và làm theo Bác đến với cộng đồng dân cư./..

Đức Minh