Ảnh minh họa: Minh Dung

Chiều 15/8, Ban chỉ đạo dự án quy hoạch TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 (quy hoạch kinh tế - xã hội) họp phiên đầu tiên.

Báo cáo tại phiên họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch & Đầu tư (KH&ĐT) TP Hồ Chí Minh cho biết vừa qua UBND TP đã chỉ đạo thực hiện các công tác liên quan việc lập quy hoạch. Trong đó, UBND TP đã ưu tiên cân đối, bố trí vốn cho nhiệm vụ quy hoạch TP, kiện toàn thành viên Ban Quản lý dự án quy hoạch, tổ chức hội nghị, hội thảo triển khai kế hoạch lập quy hoạch và đấu thầu lựa chọn các đơn vị tư vấn.

Sở KH&ĐT cũng đã tham mưu các bước thực hiện đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành nội dung quy hoạch TP trình Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào cuối năm 2023. Đồng thời, phấn đấu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch vào đầu tháng 3/2024.

Để có cơ sở cung cấp dữ liệu cho đơn vị tư vấn lập quy hoạch TP, rút ngắn thời gian xây dựng quy hoạch, tránh phát sinh chi phí do phải chỉnh sửa nhiều lần, Sở KH&ĐT cùng Sở Nội vụ sớm trình UBND TP phương án tổng thể sắp xếp cấp huyện, xã của TP giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 để có cơ sở cung cấp dữ liệu cho đơn vị tư vấn tích hợp nội dung này vào nội dung quy hoạch TP.

Để bảo đảm tiến độ quy hoạch, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phải ưu tiên, chủ động để TP có thể xong hồ sơ trình quy hoạch cho cấp có thẩm quyền phê duyệt, để đến tháng 3/2024 sẽ công bố quy hoạch TP thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Bên cạnh đó, TP cũng đang thực hiện quy hoạch chung TP đến 2040, tầm nhìn đến 2060 (quy hoạch đô thị). Để đảm bảo tiến độ, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các cơ quan phải phối hợp chặt chẽ, tránh lãng phí thời gian, nhân lực.

Chủ tịch Phan Văn Mãi nhìn nhận TP Hồ Chí Minh có đơn vị tư vấn tốt nhưng việc thực hiện quy hoạch phải do TP làm. TP phải trong vai trò chủ động, xác định tâm thế và cùng đơn vị tư vấn thực hiện. "Tinh thần chung là các sở ngành, quận huyện phải chủ động cung cấp thông tin, trao đổi với đơn vị tư vấn lập quy hoạch. Các ngành, các địa phương phải thể hiện rõ ngành mình, địa phương mình mong muốn gì, góp ý gì, cần làm gì ở quy hoạch của TP đến 2030, tầm nhìn đến 2050", đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị.

Đối với nhiệm vụ của Ban chỉ đạo, Chủ tịch Phan Văn Mãi yêu cầu họp định kỳ 2 tuần/lần với bên tư vấn lập quy hoạch và các cơ quan liên quan để chỉ đạo các định hướng phát triển TP và đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong công tác phối hợp với tư vấn để lập nội dung quy hoạch. Người đứng đầu chính quyền TP yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo phải có tinh thần xây dựng quy hoạch tốt nhất cho TP, không chỉ đến năm 2030 và còn về sau, làm sao sử dụng quy hoạch được hiệu quả nhất.

Được biết TP Hồ Chí Minh đã kiện toàn Ban Chỉ đạo dự án Quy hoạch TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan làm Phó Trưởng ban Thường trực, Giám đốc Sở KH&ĐT Lê Thị Huỳnh Mai làm Phó Trưởng ban. Ban Chỉ đạo còn có 30 thành viên là lãnh đạo sở, ngành.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là tham mưu giúp UBND TP thực hiện nhiệm vụ được giao tại Luật quy hoạch và các văn bản liên quan đến công tác quy hoạch. Đồng thời, theo dõi chỉ đạo đôn đốc việc lập và trình duyệt quy hoạch TP Hồ Chí Minh thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các quy định có liên quan./.

CM