Ảnh minh họa

Hiện nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đạt thấp, chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Đến ngày 26/4, TP Hồ Chí Minh mới chỉ giải ngân hơn 5.969 tỷ đồng, đạt 7,5% số vốn được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp về tình hình kinh tế xã hội TP Hồ Chí Minh trong 4 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 5 mới đây, đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh, theo kế hoạch, TP Hồ Chí Minh còn hơn 73.000 tỷ đồng, với kết quả như hiện nay thì mỗi tháng Thành phố phải giải ngân khoảng 10.000 tỷ đồng. Trước thực tế này, đồng chí Phan Văn Mãi cho rằng, Thành phố phải tiếp tục duy trì hoạt động của các tổ công tác giải ngân vốn đầu tư công, Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm…Trong đó, các chủ đầu tư phải lên kế hoạch giải ngân hàng tháng và giám sát theo kế hoạch để thực hiện. Đồng thời, xử lý nghiêm các doanh nghiệp chây ì, chậm tiến độ. Sở Kế hoạch - Đầu tư cần rà soát để điều chỉnh, cắt các dự án không thể thực hiện để thay các dự án đã chuẩn bị thực hiện nhưng chưa được bố trí vốn.

 UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công Quý II-2024. Theo đó, UBND Thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng Thành phố khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan có văn bản hướng dẫn các chủ đầu tư về cập nhật giá vật liệu xây dựng, chi phí nhân công và máy thi công, điều chỉnh hợp đồng xây dựng (ký phụ lục) và có cơ chế đảm bảo phù hợp, đúng quy định để các nhà thầu có đủ cơ sở và nguồn lực để triển khai thi công 3 ca, 4 kíp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công.

Các chủ đầu tư dự án rà soát, xem xét xử lý nghiêm theo quy định tại Hợp đồng đã ký và quy định pháp luật đối với các nhà thầu không đảm bảo năng lực, chây ì, chậm trễ trong thi công, không đảm bảo tiến độ dự án theo cam kết.

Các sở chuyên ngành tập trung đẩy mạnh giải quyết, tháo gỡ hoặc hướng dẫn các địa phương xử lý các vướng mắc liên quan thủ tục đầu tư, điều chỉnh quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc thẩm quyền của đơn vị đối với 117 dự án.

UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức tập trung đẩy mạnh giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc liên quan thủ tục đầu tư thuộc thẩm quyền của đơn vị đối với 62 dự án./..

 

V.Lê