Toàn cảnh Chương trình

 

Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức vừa tổ chức chương trình tọa đàm giữa lãnh đạo với đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu các Dân tộc Thiểu số TP Thủ Đức, lần thứ I năm 2024 với chủ đề “Đồng bào dân tộc thiểu số TP Thủ Đức hiến kế thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh”.

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Võ Văn Việt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức báo cáo đề dẫn về thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội ban hành ngày 24/6/2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM có liên quan đến TP Thủ Đức.

Trao đổi tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nêu ý kiến thảo luận về các vấn đề  như: Trách nhiệm của cán bộ quản lý, người có uy tín trong đồng bào dân tộc trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 98/2023/QH15; Những biện pháp giúp vận động đồng bào dân tộc, người có uy tín tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào cuộc sống hằng ngày giúp phát triển kinh tế, văn hóa nhằm xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; Thuận lợi và khó khăn trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay; Các giải pháp đổi mới phương thức tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số…

Phát biểu kết luận đồng chí Nguyễn Kỳ Phùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP Thủ Đức ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với Nghị quyết số 98/2023/QH15. Đồng chí mong muốn các cấp chính quyền cần tổ chức nhiều hơn các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ giữa các dân tộc, thành lập các câu lạc bộ để giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao sức khỏe của người dân, trong đó đặc biệt tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc khó khăn tiếp cận với các dịch vụ khám chữa bệnh, hỗ trợ sinh kế, việc làm cho đồng bào các dân tộc thiểu số; đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là dân tộc thiểu số; đẩy mạnh thực hiện các đề án liên quan đến việc xây dựng đô thị thông minh./..

Quốc Huy