Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành công đoàn khóa VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 07 đồng chí.

(Ảnh: CM)

Ngày 29/12, tại toà nhà Trụ sở Hội đồng Nhân dân - Uỷ ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Đại hội Công đoàn Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân Thành phố chính thức khai mạc.

Đại hội Công đoàn lần VI diễn ra trong bối cảnh công nhân, viên chức, lao động cùng với nhân dân Thành phố đang nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI, đang có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những thành tựu to lớn, quan trong trong phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa giáo dục, an ninh quốc phòng, đối ngoại v.v...

Đại hội lần này, nhằm kiểm điểm, đánh giá hoạt động của Công đoàn trong nhiệm kỳ V (2017 - 2022), từ đó rút ra những kinh nghiệm, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ phù hợp với tình hình mới cho nhiệm kỳ VI (2022 - 2027), đồng thời kiểm điểm vai trò lãnh đạo, điều hành, tổ chức hoạt động của Ban Chấp hành khoá V; Bầu nhân sự Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn khoá VI trực tiếp tại Đại hội và Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Viên chức TP. Hồ Chí Minh lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành công đoàn khóa VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 07 đồng chí: Cao Thanh Bình, Huỳnh Hồng Thanh, Nguyễn Thị Nga, Châu Trương Hoàng Thảo, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Nuôi. Đồng chí Cao Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn khóa V được Đại hội tiếp tục tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn khóa VI nhiệm kỳ 2022 - 2027 trực tiếp tại Đại hội; đồng chí Huỳnh Hồng Thanh được Hội nghị BCH khóa VI bầu làm Phó Chủ tịch.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn đã không ngừng phát triển về tổ chức và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, khắc phục những khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ do Đại hội Công đoàn lần V đề ra. Công đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tích cực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức "Trung thành - Sáng tạo - Tận tuỵ - Gương mẫu"; Tích cực tham gia lãnh đạo, hoạt động, vận động đoàn viên phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; quan tâm làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn liên tục đạt xuất sắc 05 năm liền, trong đó có 03 năm: 2020, 2021, 2022 dẫn đầu cụm thi đua, được Liên đoàn Lao động Thành phố tặng Cờ thi đua, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen và nhiều phong trào, chương trình, đề án được các cấp tuyên duyên, khen thưởng.

Đại hội đã xác định mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ VI (2022 - 2027): “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có phẩm chất, đạo đức, lối sống lành mạnh, nâng cao lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, chú trọng vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ đối với người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; Xây dựng tổ chức Công đoàn xuất sắc vững mạnh hàng năm; Nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân Thành phố, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Đại hội cũng đề ra 07 chỉ tiêu cụ thể với 05 nhóm giải pháp cho giai đoạn 2022 - 2027. Đồng thời tiếp thu và bổ sung 05 nhóm vấn đề với 07 nội dung cụ thể trong bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố; cùng 04 vấn đề cần quan tâm thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2027 của đồng chí Lương Tuấn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Cao Thanh Bình thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và toàn thể đoàn viên Công đoàn nghiêm túc tiếp thu và hứa quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần VI với phương châm: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, tập thể Ban hấp hành khóa mới quyết tâm đoàn kết, thống nhất hành động, lãnh đạo và điều hành, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xuất sắc, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân Thành phố, xây dựng TP Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên Công đoàn; Tích cực tham gia các hoạt động của Đại hội cấp trên có trách nhiệm và góp phần vào thành công chung của Đại hội Công đoàn Viên chức Thành phố lần thứ IV, cam kết thực hiện có trách nhiệm lời hứa của mình trước các đồng chí lãnh đạo và toàn thể Đại hội./.

CM