08:37 15/09/2022
print  

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh

(ĐCSVN) - Sau gần 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố, vượt qua những khó khăn thử thách, nhất là tác động tiêu cực của dịch COVID-19, TP Hồ Chí Minh đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ cả về kinh tế, văn hóa, xã hội.

Chiều 14/9, tại TP Hồ Chí Minh, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan, đơn vị thuộc Thành ủy.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê báo cáo tại buổi làm việc.

Đổi mới hình thức học tập, quán triệt Nghị quyết

Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết: Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với yêu cầu đổi mới, thiết thực, phù hợp trong tình hình phòng, chống dịch COVID-19, không phô trương, tránh hình thức. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xem kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá hàng năm và cả nhiệm kỳ.

Đại diện các cơ quan, đơn vị của Thành ủy chia sẻ tại buổi làm việc.

Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Mặc dù chịu ảnh hưởng lớn của dịch COVID-19 song Thành ủy đã có nhiều hình thức học tập, quán triệt sáng tạo thông qua phát các tài liệu hỏi đáp, các file bài giảng, đăng tải thông tin trên trang tin điện tử Đảng bộ thành phố; tổ chức kết nối Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với 458 điểm cầu cho 41.661 người tham dự. Tính đến 31 tháng 8 năm 2022, đã có 39 đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, Thành ủy Thủ Đức và 21 quận ủy, huyện ủy hoàn thành việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Sau các đợt học tập, quán triệt, thành ủy đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai, cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ thành phố phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm, yêu cầu thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai các nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.  Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thành ủy đã quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên sau đại dịch, nhất là đội ngũ cán bộ, y tế, cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Đại diện các vụ, đơn vị Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi các nội trong tại buổi làm việc.

Đặc biệt, về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XIII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai với nhiều nội dung, hình thức sáng tạo; xác định chủ đề phù hợp “xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh”... Trong đó, việc đề xuất nghiên cứu, đề xuất xây dựng, hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh là một sáng kiến nổi bật, mang ý nghĩa to lớn, xứng đáng với tầm vóc của thành phố mang tên Bác.

Điểm nổi bật trong học tập và làm theo Bác trong 8 tháng đầu năm là thành phố đã xác định và thực hiện 75 nội dung đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc trong thực tiễn; xây dựng, nhân 93 mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả; với 355 gương điển hình cấp thành phố, 1.455 tập thể và 2.678 cá nhân cấp cơ sở được biểu dương, khen thưởng.

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được thực hiện hiệu quả... 

Tại buổi làm việc, Thành ủy TP Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư sớm ban hành các quy định thống nhất về ứng xử, phát ngôn của đảng viên trên môi trường mạng; đề xuất Ban Tuyên giáo Trung ương trình Ban Bí thư Trung ương Đảng cho phép thí điểm thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Mô hình hoạt động đề xuất được vận dụng thực hiện theo mô hình Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương.

Trao đổi tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị Ban Tuyên giáo Trung ương đã chia sẻ nhiều vấn đề quan trọng như vấn đề phối hợp với các cơ quan Trung ương trong kết nối cơ quan báo chí, các trang thông tin trong việc tuyên truyền các nghị quyết, văn bản của Đảng, Nhà nước; trao đổi về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị; các vấn đề nắm bắt dư luận xã hội…

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao việc xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Lựa chọn khâu đột phá trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII để thực hiện

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao việc xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; công tác kiểm tra, giám sát được Thành ủy thực hiện thường xuyên, đạt hiệu quả cao.

Theo đồng chí Lại Xuân Môn, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế cần phải khắc phục. Đồng chí đề nghị Thường trực, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tập trung đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, biểu dương những địa phương, đơn vị làm tốt, hiệu quả; uốn nắn, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, nhất là những khâu đột phá. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong phát triển kinh tế- xã hội.

Thường trực, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo việc thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW , gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW và các quy định của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; qua đó, giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; Chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; xác định rõ đây là nhiệm vụ của cấp ủy các cấp…  /.. 

Tin, ảnh: Hoàng Mẫn
PV