Ảnh minh họa

 

Trong đó có hơn 650 trường hợp là công dân dưới 6 tuổi; gần 3.300 trường hợp là công dân từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi.

Ngoài ra, có gần 18.500 trường hợp là công dân từ đủ 14 tuổi trở lên; khai báo thông tin cư trú với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú là gần 60 trường hợp; cấp giấy chứng nhận cho người Việt Nam chưa xác định được quốc tịch là 4 trường hợp; tích hợp thông tin sinh trắc học ADN vào thẻ căn cước cho 11 trường hợp và cho hơn 700 trường hợp nhận thẻ căn cước.

Trong ngày 5 và ngày 6/7, Công an quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) cũng thành lập tổ công tác cấp căn cước lưu động để tổ chức cấp căn cước cho công dân Việt Nam ở nước ngoài trở về nước tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Qua 2 ngày, công an đã thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho 10 trường hợp.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, hiện công an các quận huyện và TP Thủ Đức đang khẩn trương triển khai làm thủ tục cấp thẻ căn cước mới cho người dân trên địa bàn từ 7 giờ 30 đến 21 giờ mỗi ngày.

Trình tự cấp thẻ căn cước cho công dân từ dưới 6 tuổi đến dưới 14 tuổi:

Người đại diện hợp pháp cho trẻ dưới 6 tuổi cung cấp thông tin để làm thủ tục cấp căn cước. Sau đó, cán bộ thu nhận thực hiện khai thác thông tin của trẻ trong cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư. Khi có thông tin, cán bộ thu nhận thực hiện tạo lập hồ sơ cấp căn cước từ thông tin khai thác được.

Với trường hợp công dân có nhu cầu tích hợp thêm thông tin (giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế…) thì cán bộ thu nhận tiếp nhận yêu cầu tích hợp thêm giấy tờ.

Cuối cùng, cán bộ thu nhận in phiếu thu nhận thông tin căn cước và người đại diện hợp pháp của trẻ kiểm tra thông tin trên phiếu rồi ký nhận.

Trong khi đó, trình tự cấp thẻ căn cước cho công dân từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi được thực hiện với nhiều quy trình hơn. Một trong những quy trình đó là: người đại diện hợp pháp của trẻ cung cấp thông tin của trẻ cho cán bộ thu nhận hồ sơ. Cán bộ thu nhận sau đó tạo lập hồ sơ, thu nhận thông tin sinh trắc như vân tay, mống mắt, ảnh khuôn mặt… Sau đó người đại diện hợp pháp cho trẻ kiểm tra thông tin và ký nhận rồi nhận hẹn kết quả./..


Đức Minh