Quang cảnh cuộc họp

 Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, năm 2024 TP được giao tổng số vốn triển khai là 79.263,776 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương là 3.686,56 tỷ đồng (đã phân bổ chi tiết 3.168,89 tỷ đồng), nguồn vốn ngân sách Thành phố là 75.577,216 tỷ đồng (đã phân bổ chi tiết toàn bộ số vốn).

Như vậy, UBND TP đã cơ bản bố trí toàn bộ số vốn cho các cơ quan đơn vị thực hiện ngay từ đầu năm, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị xác định được kế hoạch giải ngân, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chi tiết, kèm theo tiến độ cụ thể để có thể giải ngân được số vốn được giao trong năm 2024. Đồng thời, UBND TP đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đầu tư công năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 ngay trong đầu tháng 1 để chỉ ra các tồn tại hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư công và đề ra các giải pháp tổng thể, toàn diện và cụ thể để thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ này trong năm 2024.

Để chuẩn bị tốt cho việc điều hành, thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2024, UBND TP đã chỉ đạo các đơn vị ký cam kết thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 dự kiến đạt từ 95% trở lên; đồng thời ban hành Chương trình hành động thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, trong đó đã cụ thể hóa nhiệm vụ của các sở ngành, UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

Bà Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, qua tổng hợp từ kế hoạch giải ngân từ các chủ đầu tư, tổng số vốn dự kiến giải ngân đến hết niên độ năm 2024 là 75.366,895/79.263,776 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 95,1% kế hoạch vốn được giao.

Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước TP, tổng số vốn đã giải ngân trong 2 tháng đầu năm 2024 là 1.641,294 tỷ đồng, tăng 1.271,907 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Trên cơ sở rà soát kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công của các đơn vị, tổng số vốn dự kiến giải ngân đến hết tháng 3 năm 2024 là 7.289 tỷ đồng, đạt 9,2%. 

Sở KH-ĐT kiến nghị UBND TP chỉ đạo giải quyết một số khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác lập, điều chỉnh quy hoạch cục bộ theo quy trình rút gọn để làm cơ sở quyết định đầu tư các dự án; công tác thẩm định dự án các dự án nhóm C theo ủy quyền tại Quyết định số 5070/QĐ-UBND ngày 9/11/2023 của UBND TP;…

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi yêu cầu đại diện các sở ngành TP, 4 Ban Quản lý dự án thuộc UBND TP, UBND thành phố Thủ Đức, các quận, huyện đã báo cáo tình hình triển khai các dự án được giao, những khó khăn vướng mắc, tỷ lệ giải ngân đến nay và dự kiến Quý I năm 2024. 

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi biểu dương các quận, huyện đã giải ngân trên 10% như Phú Nhuận (17,7%), Gò Vấp (15,4%) và quận Bình Tân đã có kế hoạch xác định mục tiêu giải ngân Quý I đạt 29%...

Chủ tịch UBND TP thống nhất với báo cáo và đề xuất của Sở KH-ĐT; đề nghị Sở KH-ĐT và Văn phòng UBND TP tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để điều chỉnh báo cáo, tiến độ, kết quả.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở ngành, UBND các quận huyện, thành phố Thủ Đức tập trung quyết liệt thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, công tác quy hoạch, tái định cư, đền bù giải phóng mặt bằng, tiếp tục phân cấp, ủy quyền cho UBND các quận huyện, thành phố Thủ Đức trong thực hiện nhiệm vụ đầu tư công,...

Chủ tịch UBND TP giao Văn phòng UBND TP trong thông báo kết luận nêu rõ công việc của từng Sở; theo dõi, tiếp nhận hồ sơ trình tham mưu cho các Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức trực tiếp chỉ đạo công tác giải ngân đầu tư công và thường xuyên báo cáo với Ban thường vụ quận ủy, huyện ủy, thành ủy thành phố Thủ Đức.

Người đứng đầu 4 Ban lớn (Ban QLDA hạ tầng đô thị, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp, Ban Đường sắt) phải sát sao và có kế hoạch cụ thể, nhất là với các dự án lớn. Bốn Ban này phải hết sức tập trung thực hiện, phấn đấu đến hết Quý I giải ngân vốn đầu tư công đạt 10%. 

Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, từ đây cho tới cuối tháng 3/2024, các Chủ đầu tư phải báo cáo tiến độ giải ngân chi tiết hàng tháng, quý của các dự án quan trọng, được giao vốn lớn gởi về Sở KH-ĐT để giám sát; các chủ đầu tư, địa phương phải báo cáo có hay không tình trạng nhà thầu chây ì, thiếu năng lực, kèm theo phương án giải quyết (nếu có). Nếu không báo cáo, sau này có tình trạng nhà thầu chây ì, thiếu năng lực thì chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước UBND TP.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở ngành, địa phương phải đề xuất phương án giải phóng mặt bằng, tạm ứng kinh phí… và tập trung thực hiện, tinh thần là đến tháng 6 phải có mặt bằng bàn giao để triển khai.

Chủ tịch UBND TP cũng lưu ý Sở KH-ĐT chuẩn bị dự thảo Quyết định điều chỉnh vốn trung hạn, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024 để trình UBND TP ban hành ngay sau khi HĐND TP thông qua tại kỳ họp vào ngày 14/3 tới.

“Chúng ta phải kiên trì với chỉ tiêu 10% để tập trung thực hiện mặc dù khó, vướng cái gì thì báo ngay cho Thường trực UBND TP phụ trách hoặc tôi để chỉ đạo giải quyết," Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh./.


CM