15:15 15/02/2024
print  

Quận Bình Thạnh: Phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù

(ĐCSVN) - Chặng đường vừa qua dù gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ Quận Bình Thạnh ( TP Hồ Chí Minh) cùng hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn đã có những nỗ lực không ngừng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Năm 2023 thu ngân sách của quận đạt hơn 8.300 tỷ vượt 108% chỉ tiêu đề ra.


Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh Đinh Khắc Huy.

Đó là chia sẻ của Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh Đinh Khắc Huy với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024.

Thu ngân sách trên 8.300 tỷ đồng

Nhìn lại chặng đường hơn nửa thời gian thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Bình Thạnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đồng chí Đinh Khắc Huy cho biết: Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, quận Bình Thạnh nói riêng và TP Hồ Chí Minh nói chung phải chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, với sự linh hoạt, thích ứng với điều kiện, thực hiện theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố, nhờ đó 03 chương trình, 01 đề án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong từng chương trình, đề án đã thực hiện trên 50%, có chương trình đã hoàn thành đến 91,6% (Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2025 đạt 11/12 chỉ tiêu). Các chương trình, đề án được thực hiện đan xen, thúc đẩy cho sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, từng bước nâng cao chất lượng sống của người dân trên địa bàn quận.

Đặc biệt, năm 2023 thực hiện chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội”; với sự lãnh đạo của Ban thường vụ Quận ủy, điều hành của UBND quận, sự phối hợp đồng bộ của MTTQ Việt Nam quận và các đoàn thể chính trị - xã hội, sự hưởng ứng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; sự đồng thuận của các tổ chức, các tôn giáo, các doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kế hoạch điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

“Với sự nỗ lực vượt bậc, năm 2023 là năm vượt khó đáng ghi nhận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Bình Thạnh, với sự tăng trưởng, vượt chỉ tiêu trong phát triển kinh tế, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, cũng như hiệu quả trong các hoạt động văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững…”- Đồng chí Đinh Khắc Huy nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ cùng lãnh đạo quận Bình Thạnh khảo sát thực địa khu tái định cư thực hiện dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm trên địa bàn quận.

Cụ thể, năm 2023, số hộ kinh doanh đăng ký thành lập mới của quận là 3.127 trường hợp, tăng 25,13% về số lượng với tổng số vốn là 234,559 tỷ đồng, tăng 27,21% so với cùng kỳ; Số lượng doanh nghiệp cấp mới trên địa bàn quận là 3.409 doanh nghiệp, với số vốn là 28.335,15 tỷ đồng, tăng 6,25% so với cùng kỳ về số lượng, phát triển mạnh ở các lĩnh vực thương mại và dịch vụ.

Việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động đã góp phần vào thu ngân sách quận 8.343 tỷ đồng, đạt 111,24% so với dự toán, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn quận ước thực hiện năm 2023 đạt 67.962,46 tỷ đồng tăng 11,67% so cùng kỳ. 

Các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, trật tự đô thị, xây dựng và môi trường tiếp tục có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, lãnh đạo thường xuyên rà soát, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch thành phố giao. Trong năm, quận đã giải ngân đầu tư công 76,31 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 94,35%, tăng 4,45% so với năm 2022. Tập trung chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000), quy hoạch hẻm chưa phù hợp với thực tế và định hướng của quận; kiến nghị thành phố chấp thuận điều chỉnh 17 đồ án quy hoạch phân khu hiện có thành 3 đồ án quy hoạch phân khu và chấp thuận chủ trương cho quận lập điều chỉnh cục bộ 9 đồ án quy hoạch liên quan dự án chỉnh trang ven kênh rạch để thực hiện dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm đảm bảo đúng tiến độ, lộ trình thực hiện trong năm.

Công tác cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số được quận triển khai quyết liệt. 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên môi trường điện tử trừ các văn bản có chứa bí mật nhà nước; việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại các đơn vị đều áp dụng chữ ký số; 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được phê duyệt triển khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố… Quận ứng dụng dữ liệu dân cư vào công tác quản lý; chuẩn bị cơ sở hạ tầng xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh quận Bình Thạnh giai đoạn 2024 – 2025…

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính quyền được thực hiện toàn diện trong toàn hệ thống chính trị, gắn với việc thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  Hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị -xã hội tiếp tục được phát huy.

Ban Thường vụ quận ủy chú trọng việc định hướng, phát triển và phát huy hiệu quả góc văn hóa Hồ Chí Minh tại các cơ quan,  đơn vị, khu phố, cơ sở tôn giáo với nhiều hình thức, giải pháp thiết thực (thay đổi hình ảnh - sách trưng bày, phát động đọc sách về Bác…) làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu, dần trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của cán bộ, đảng viên và người dân. Đến nay trên địa bàn quận đã xây dựng 233 không gian văn hóa Hồ Chí Minh, góc học tập Hồ Chí Minh tại tất cả các cơ sở đảng, đơn vị, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp gắn với không gian làm việc của cá nhân, cơ quan, đơn vị...

Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh Đinh Khắc Huy thăm và tặng quà Tết nguyên lãnh đạo quận.

 

Phát huy thế mạnh, xây dựng Bình Thạnh phát triển mạnh mẽ

Theo Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh Đinh Khắc Huy, nhìn lại hơn nửa chặng đường đã qua, với những kết quả Đảng bộ và Nhân dân trên địa bàn quận đã đạt được cho thấy những nỗ lực không ngừng, tinh thần đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn của tập thể Ban Thường vụ Quận ủy và toàn hệ thống chính trị trên địa bàn quận. Đây cũng là tiền đề để Đảng bộ quận, hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân bước vào năm 2024- năm tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch Nghị  quyết Đại hội Đảng bộ Quận, nhiệm kỳ 2020- 2025; đồng thời hiện thực hoá những mục tiêu xây dựng TP phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, trong đó tạp trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, trên cơ sở các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch,… và các văn bản chỉ đạo của Thành phố, UBND quận Bình Thạnh đã ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 27/10/2023 triển khai thực hiện Quyết định số 2856/QĐ-UBND Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15, trong đó đã đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp ở các lĩnh vực: quán triệt, tuyên truyền; quản lý đầu tư – tài chính, ngân sách nhà nước; quản lý quy hoạch, đô thị và tài nguyên, môi trường; quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; tổ chưc bộ máy của quận; bám sát theo nhiệm vụ đặt ra của Thành phố và phù hợp với tình hình, điều kiện của quận.

Trong năm 2024, để thực hiện Nghị quyết 98, và thực hiện chủ đề năm của Thành phố “Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”, UBND quận Bình Thạnh chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị liên quan tiếp tục nghiêm túc, tập trung thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 232/KH-UBND quận UBND; báo cáo định kỳ kết quả thực hiện, những mặt đạt được và hạn chế để đề xuất giải pháp tháo gỡ và thực hiện tốt nhiệm vụ được Thành phố giao.

Bên cạnh đó, quận tập trung nghiên cứu, chủ động tổ chức Hội nghị phổ biến quán triệt, triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội và các Nghị quyết của HĐND Thành phố đã thông qua nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Quốc hội đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên toàn quận nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, đồng thuận, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố./.

Phú Đức