15:43 14/10/2022
print  

Ra mắt Thư viện số Doanh nhân Việt Nam

(ĐCSVN) - Ngày 14/10, Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn - Tạp chí của Uỷ ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh tổ chức ra mắt Thư viện số Doanh nhân Việt Nam. Đây là công trình ghi nhận và tôn vinh doanh nhân - người xây dựng doanh nghiệp, vận hành, phát triển tổ chức để làm ra hàng hóa, dịch vụ cho xã hội, giải quyết công ăn việc làm cho người dân.

 

Chính thức ra mắt Thư viện số Doanh nhân Việt Nam.

 
Trên nền tảng Thư viện Doanh nhân Việt Nam, với mỗi tên doanh nhân, người đọc có thể tìm được các thông tin về Thông tin cá nhân của doanh nhân; Lĩnh vực kinh doanh và doanh nghiệp nơi làm việc của doanh nhân; Quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nhân; Triết lý kinh doanh, bài học và kinh nghiệm thương trường của doanh nhân; Những thành tựu doanh nhân đã đạt được; Những đóng góp của doanh nhân cho xã hội; Những tư liệu (bài viết, sách, hình ảnh và các hình thức thể hiện khác) do doanh nhân viết và viết về doanh nhân.
 
Nhân vật được đưa vào Thư viện Doanh nhân Việt Nam là doanh nhân xưa (người đã mất) và doanh nhân đương thời đáp ứng các tiêu chí: Có đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng và nền kinh tế Việt Nam; Có những thành tựu tạo ra sự thay đổi tiến bộ cho xã hội, lợi ích cho người dân; Có quá trình hoạt động kinh doanh được coi là mẫu mực, góp phần đào tạo, hỗ trợ, truyền cảm hứng cho thế hệ doanh nhân tiếp theo; Có nhiều thành tích, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước; Không cố ý vi phạm pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh; Đồng ý với Quy chế xây dựng và quản lý Thư viện.
 
Các doanh nhân đương thời đăng ký với Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn để được cấp tài khoản tự cập nhật dữ liệu cá nhân lên hệ thống Thư viện Doanh nhân Việt Nam. Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn thẩm định dữ liệu và công khai dữ liệu của doanh nhân trên trang tvdnvn.doanhnhansaigon.vn và thuviendoanhnhan.vn tại chuyên mục doanh nhân đương thời. Hội đồng thẩm định xem xét lại và chuyển sang chuyên mục doanh nhân xưa sau khi doanh nhân tạ thế.
 
Thư viện Doanh nhân Việt Nam dành cho người sử dụng là người đọc trên toàn thế giới. Ngoài ý nghĩa là công trình ghi nhận và vinh danh các doanh nhân, Thư viện Doanh nhân Việt Nam cũng là kho dữ liệu quý, với các dẫn chứng vừa cụ thể, vừa gần gũi và phù hợp với văn hoá quốc gia cũng như bối cảnh thực tế, giúp tăng tính thuyết phục và hiệu quả của công tác nghiên cứu, học tập và đào tạo. Đây cũng là nơi cung cấp nguồn thông tin đáng tin cậy sử dụng cho nhu cầu kết nối giữa các doanh nhân Việt Nam với đối tác, khách hàng tiềm năng trong thế giới phẳng./.

Tường Vy