Trung tâm điều độ EVNHCMC - trái tim của hệ thống điện hiện đại của TP Hồ Chí Minh.

Triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Chiến lược phát triển EVN, để phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh năm 2023, đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh lần thứ III, Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh đề ra nhiều giải pháp quan trọng.


Trong đó bao gồm: đảm bảo điều hành và vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, liên tục với chất lượng điện năng, độ tin cậy cung cấp điện ngày càng cao, tổn thất điện năng được kiểm soát và tiếp tục kéo giảm, đáp ứng đầy đủ nguồn điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dân sinh của Thành phố.

Cùng với đó, triển khai thực hiện đúng tiến độ các dự án lưới điện theo Kế hoạch EVN giao. Đánh giá lại nhu cầu phụ tải để đề xuất khối lượng, danh mục, tiến độ đầu tư các dự án phù hợp cho năm 2023, giai đoạn 2021 – 2025. Báo cáo Lãnh đạo Thành phố để xem xét hỗ trợ về cơ chế, chính sách thực hiện các dự án truyền tải quan trọng cấp điện cho Thành phố. Tiếp tục tăng cường sự quan tâm quản lý chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp đối với công tác đầu tư xây dựng. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các dự án trên cơ sở địa chỉ hóa và trách nhiệm hóa từng khâu, bộ phận thực hiện kế hoạch; thực hiện chế tài xử lý các trường hợp chậm trễ trong thực hiện, kết hợp chính sách khen thưởng động viên kịp thời các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành kế hoạch  đề ra.

Mặt khác, tiếp tục thực hiện đúng tiến độ công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ thông tin và các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào tất cả các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch nâng cao chất lượng Chuyển đổi số của Tổng công ty trong năm 2023 và giai đoạn đến năm 2025, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ Chuyển đổi số EVN và của Tổng công ty.

Song song đó, tiếp tục triển khai kế hoạch kinh doanh và dịch vụ khách hàng giai đoạn 2021-2025 của EVN và của Tổng công ty. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; đẩy mạnh trải nghiệm khách hàng, cung cấp tất cả các dịch vụ khách hàng bằng hình thức trực tuyến, rút ngắn thời gian giải quyết các dịch vụ về điện; đa dạng hóa các hình thức thanh toán tiền điện trực tuyến, không dùng tiền mặt,…

Đặc biệt, xây dựng và triển khai Mô hình tổ chức theo hướng quản trị tập trung tại Công ty mẹ - Tổng công ty trong năm 2023 trên các lĩnh vực (tổ chức nhân sự, kế hoạch, tài chính, ...) sau khi Tập đoàn thông qua Đề án Mô hình tổ chức theo hướng quản trị tập trung tại Công ty mẹ - EVN và tại Công ty mẹ - Tổng công ty. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án quản trị tập trung của EVNHCMC đồng bộ với Đề án của EVN theo đúng phương án và lộ trình do EVN phê duyệt giao Tổng công ty thực hiện.

Đồng thời, củng cố, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cho tất cả các cấp cán bộ quản lý; đẩy mạnh cải cách hành chính; chuẩn bị mô hình tổ chức, hoạt động đáp ứng thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, đặc biệt là cơ chế hoạt động phối hợp giữa các đơn vị, bộ phận của Tổng công ty; cơ chế hoạt động tài chính, kinh doanh phù hợp, cũng như đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng hoạt động trong thị trường điện.  Tiếp tục thực hiện các giải pháp duy trì tài chính lành mạnh, đảm bảo năng lực tài chính của Tổng công ty ngày càng vững mạnh, minh bạch, với các chỉ số tài chính luôn nằm trong giới hạn kiểm soát cho phép theo quy định.

Nội dung quan trọng là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện, trong đó tích cực phối hợp với Sở Công Thương và các Ban ngành liên quan để triển khai các chương trình trọng điểm về đổi mới công nghệ trong chiếu sáng (cải tạo chuyển đổi chiếu sáng công cộng và dân lập sang công nghệ LED), tuyên truyền vận động KH sử dụng thiết bị tiết kiệm điện đạt chuẩn, chương trình kiểm toán năng lượng,…

Cuối cùng, phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo, phong trào 1000 sáng kiến theo phát động của Công đoàn EVN; tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn cho con người, thiết bị và tai nạn điện trong nhân dân./.

Chi Mai