• Đổi mới - Năng động - Sáng tạo  

Ngành điện TP Hồ Chí Minh sẵn sàng triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024
15/02/2024
(ĐCSVN) - Trong không khí vui tươi của những ngày đầu xuân, cán bộ công nhân viên Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh và các đơn vị trực thuộc đã vào vị trí làm việc, đảm bảo vận hành lưới điện liên tục, an toàn; sẵn sàng giải quyết nhanh chóng yêu cầu của khách hàng.
Phát huy Nghị quyết 98 để thúc đẩy TP Hồ Chí Minh phát triển nhanh và bền vững
16:22 07/11/2023
(ĐCSVN) - Nghị quyết 98/2023/QH15 không chỉ thể hiện sự phân cấp, phân quyền mạnh mà còn góp phần tháo gỡ những nút, thắt điểm nghẽn hiện nay đang gặp phải, qua đó giúp khơi thông, phát huy có hiệu quả các nguồn lực; tạo ra bệ phóng để TP Hồ Chí Minh phát triển nhanh hơn và bền vững hơn trong thời gian tới.
Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các chương trình đột phá, các công trình trọng điểm
10:31 07/11/2023
(ĐCSVN) - Tiếp tục phối hợp, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các chương trình đột phá, các công trình trọng điểm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong Nhân dân được cử tri phản ánh, kiến nghị, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.
Quận 11: Phát huy vai trò giám sát trong thực hiện chính quyền đô thị
16:59 06/11/2023
(ĐCSVN) - Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND không những đáp ứng được mong muốn của người dân mà còn trực tiếp nâng cao vai trò, vị thế của HĐND, góp phần hoàn thiện bộ máy Nhà nước và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương...
Quận 3: Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng đại biểu
16:58 06/11/2023
(ĐCSVN) - Thời gian qua, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh số 5 phụ trách địa bàn Quận 3 đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng đại biểu và cơ bản đáp ứng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và theo tinh thần của Nghị quyết 01/NQ-HĐND ngày 07/4/2022.
TP Thủ Đức: Tăng cường phát huy hiệu quả hoạt động giám sát
10:17 06/11/2023
(ĐCSVN) - Trong thời gian qua, các đại biểu HĐND đơn vị Thành phố Thủ Đức đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực sự là người đại diện cho cử tri; tích cực học tập, nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng trong việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu.
Nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi Thành phố về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
09:29 06/11/2023
(ĐCSVN) - Nhằm nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi Thành phố về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, về chủ trương xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã tập trung một số nội dung cụ thể như sau:
Phát huy tổng thể nguồn lực cùng tham gia xây dựng nông thôn mới
09:28 06/11/2023
(ĐCSVN) - Nhằm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh trong tổ chức các hoạt động xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn Thành phố, trong đó có mô hình Ngày hội “Hoa của đất”.
TP Hồ Chí Minh: Phát huy vai trò đầu tàu trong liên kết phát triển vùng
07:37 06/11/2023
(ĐCSVN) - TP Hồ Chí Minh cần phải chủ động thúc đẩy liên kết vùng, phát huy vai trò nòng cốt, đầu tàu trong liên kết phát triển nhằm thực hiện các đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo động lực, không gian phát triển mới cho Vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng Sông Cửu Long và các khu vực, địa phương trong cả nước.
Phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng là cơ sở đảm bảo phát triển bền vững
07:33 06/11/2023
(ĐCSVN) - Thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò là cực tăng trưởng; nơi tập trung của các định chế tài chính quốc tế, các tập đoàn kinh tế lớn của thế giới, do đó việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng.