Ra mắt cấp ủy chi bộ Chung cư Nguyễn Tri Phương Phường 14.

 

Được biết, Đảng bộ bộ phận Khu phố 10 hiện có 03 Chi bộ trực thuộc với 124 Đảng viên gồm: Chi bộ 10A: 52 đảng viên; Chi bộ 10B: 40 đảng viên; Chi bộ 10C: 32 đảng viên. Đặc biệt, Chi bộ 10C có 22 đảng viên đang sinh sống tại chung cư Nguyễn Tri Phương.

Sau thành lập Chi bộ chung cư Nguyễn Tri Phương, Đảng bộ bộ phận Khu phố 10 có 04 Chi bộ trực thuộc gồm: Chi bộ 10A: 52 đảng viên; Chi bộ 10B: 26 đảng viên; Chi bộ 10C: 24 đảng viên; Chi bộ chung cư Nguyễn Tri Phương có 22 đảng viên.

Bí thư Đảng ủy Phường 14 Lê Thị Ngọc Hiền cho biết: Là một phường lớn của Quận có dân số đông với 9.393 hộ dân - 38.838 nhân khẩu; Đảng bộ phường 14 có 02 Đảng bộ bộ phận (Đảng bộ Khu phố 9, Khu phố 10 với 06 Chi bộ trực thuộc) và 20 Chi bộ trực thuộc với 1.125 đảng viên.

Phường có diện tích rộng, đang trong giai đoạn phát triển đô thị, hình thành nhiều chung cư, nhà cao tầng. Hiện nay, phường có 08 chung cư đang hoạt động (Chung cư Hòa Bình, Đào Duy Từ, Rivera Park, Trần Văn Kiểu, XiGrand Court, Thiên Nam, Nguyễn Tri Phương, Bưu điện), 01 chung cư đang dần đưa vào sử dụng (chung cư Kingdom 101) và dự án chung cư của công ty Đức Mạnh đang triển khai xây dựng.

Việc thành lập Chi bộ chung cư Nguyễn Tri Phương nhằm  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các chung cư trên địa bàn phường.

Đồng chí Lê Thị Ngọc Hiền yêu cầu Chi bộ Chung cư Nguyễn Tri Phương tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X và Hướng dẫn 12-HD/BTCTW. Tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý đảng viên, phân công đảng viên làm công tác vận động quần chúng đồng thời giúp đảng viên khi tham gia sinh hoạt Chi bộ định kỳ phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, góp phần xây dựng địa phương.

Đồng thời, nhanh chóng xây dựng Quy chế hoạt động của Chi bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể, đoàn kết thống nhất lãnh đạo Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Nhân dịp này, Hội liên hiệp Phụ nữ Phường 14 cũng đã Tổ chức thành lập Tổ Phụ nữ chung cư và chỉ định bà Lê Thị Thùy Linh làm Tổ trưởng./..

 

Hoàng Mẫn